Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Перемоги науковців Львівської політехніки у конкурсах рамкових програм ЄС

Перемоги науковців Львівської політехніки у конкурсах 6, 7 РП ЄС та програми «Горизонт 2020»

Назва проекту Термін виконання, роки
Колективні проекти

Розширення проекту Idealist 34 на Балканські країни та країни СНД

2005 – 2006
Розвиток інноваційної, економічно обґрунтованої технології для виробництва негалогенних, високоефективних важко горючих поліолефінів (ФЛАРЕТПОЛ) 2006 – 2008
Геоінформаційні технології, просторово-часові підходи та оцінювання повного вуглецевого балансу для підвищення точності інвентаризації парникових газів 2010 – 2014
Технологічні та дизайнерські аспекти екструзії і лиття під тиском термопластичних полімерних композитів і нанокомпозитів 2011 – 2015
Розробка моделей мультидисциплінарних мікроелектроме-ханічних систем для навчального процесу 2011 – 2016
Різно­кольорові амбіполярні про­відні полімери для одноком­понентних полі­мер­них оптоелектронних приладів 2014 – 2017
Індивідуальні гранти
Розвиток нової ви­робничої техно­логії для найефе­ктивні­шого і стабільнішого викорис­тання електро-опти­чних і нелі­нійно оптич­них кристалічних матеріалів

2014 – 2015  

(фаза повернення)

Просторово інтегрована система обліку вуглецю в лісах (SIFCAS — Spatially integrated forest carbon accounting system, project # 627481 FP7-PEOPLE-IIF-2013) 2015 – 2016
Оновлено 3 міс 1 день тому