Участь українських представників у Горизонті 2020

Інформація станом на 10.10.2018

Джерело: CORDIS

Статистика участі українських представників у програмі «Горизонт 2020»:

 • кількість проектів, які отримали фінансування – 90 (з них 24 проекти за тематичним напрямом «Дії Марії Склодовської-Кюрі»);
 • кількість проектів, в яких українські установи залучені як партнерські організації – 12 (усі за тематичним напрямом «Дії Марії Склодовської-Кюрі»);
 • кількість завершених проектів – 30 (з них 19 завершуються у 2018 році);
 • кількість установ, залучених до виконання проектів – понад 80, з них 14 закладів вищої освіти (далі – ЗВО).

ЗВО, які беруть участь у Горизонті 2020:

 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського  «Харківський авіаційний інститут»;
 • Сумський державний університет;
 • Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова;
 • Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
 • Одеський державний екологічний університет;
 • Ужгородський національний університет;
 • НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 • Національний авіаційний університет;
 • Харківський національний економічний університет  імені Семена  Кузнеця;
 • Національний лісотехнічний університет України;
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (як партнерська організація).

Обсяг фінансування ЗВО України, тис. євро

 

Оновлено 19 год 27 хв тому
Оновлено 4 дн 19 год тому
Оновлено 4 дн 19 год тому
Оновлено 4 дн 20 год тому
Оновлено 5 дн 16 год тому