Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Виконані роботи

Перелік виконаних робіт

1. Розроблення інтелектуальних компонент інтегрованих автоматизованих систем управління.

​Можливості:

 • попередня обробка даних;
 • експорт даних в сховищах;
 • доступ до даних на всіх ієрархічних рівнях системи;
 • інтеграції зовнішніх компонентів в середовище універсальних SCADA.

2. Розроблення комплексу НВІС для синтезу штучних нейронних мереж реального часу.

​Можливості:

 • обчислення сум парних добутків;
 • обчислення передатної функції;
 • реалізація модулів управління процесом навчання та функціонування нейронного елементу;
 • створення нейронних елементів різного типу;
 • реалізація на їхній основі різних видів штучних нейронних мереж.

3. Розроблення системи моделювання безпровідних сенсорних мереж моніторингу навколишнього середовища.

​Можливості:

 • синтез та перевірка архітектурних рішень зі створення безпровідних сенсорних мереж моніторингу навколишнього середовища;
 • забезпечення скорочення часу проектування мережі;
 • вибір найкращого архітектурного рішення побудови мережі;
 • оцінювання часових характеристик роботи мережі.

4. Розроблення нейромережевої технології усунення пропусків у даних.

​Можливості:

 • опрацювання даних, що надходять від давачів у реальному часі;
 • опрацювання інформації у базах даних;
 • висока швидкість із встановленням лінійних або нелінійних залежностей між вхідними даними за одну ітерацію.
Оновлено 1 рік 1 міс тому