Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

«Основи теорії електронних кіл» – підручник нового покоління

9 лютого 2010, 10:54
Ірина Лонкевич

«Революційним» можна назвати підручник «Основи теорії електронних кіл» – спільну працю київських та львівських науковців: Юрія Бобала, Богдана Мандзія, Петра Стахіва (Національний університет «Львівська політехніка»), Леоніда Писаренка, Юрія Якименка (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»).

Інноваційність підручника, до складу якого входить компакт-диск, коментують фахівці, причетні до його виходу у світ.

Від авторів

Професор Юрій Бобало, ректор Львівської політехніки, відповідальний редактор видання:

Цим підручником ми демонструємо новий підхід до навчально-методичного забезпечення для вивчення базових дисциплін.

Концепція підручника, яку розробили спільно викладачі Львівської та Київської політехнік, базується на врахуванні таких факторів: комплексності навчального процесу, яка полягає в інтегрованості різних форм занять – лекцій, практичних, лабораторних, самостійних; відповідності обсягу завдань кількості виділених кредитів; важливості самоконтролю знань і ефективності підготовки до виконання лабораторних робіт. Авторському колективу вдалося об’єднати усі види занять з курсу «Основи теорії електронних кіл» і подібних курсів, які читають у Львівській політехніці, в єдиному підручнику обсягом 330 сторінок з компакт-диском, який забезпечує вивчення теоретичного матеріалу з використанням сучасних методів доступу до інформації, засвоєння практичних навиків за допомогою як традиційних підходів, так і комп’ютерних методик, а також виконання лабораторних завдань на основі імітаційного моделювання. Електронна частина також дозволяє здійснити самостійне оцінювання знань в інтерактивному режимі.

Аналогічних підручників сьогодні в Україні немає, і тому для авторів буде дуже важливою думка фахівців, які оцінюватимуть книжку, з тим щоб урахувати зауваження і побажання у подальших перевиданнях цього підручника.

Від рецензентів

Професор Олександр Кириленко, академік НАН України:

Коли мені запропонували стати рецензентом цього підручника, я з задоволенням узявся до роботи. Насамперед тому, що автори – представники двох авторитетних в Україні шкіл теоретичної електротехніки, і мені було цікаво, як поєднаються дещо відмінні підходи обох шкіл. Як виявилося – вдало. Зараз в Україні нема єдиного підручника з теорії електронних кіл, як то було колись, у 1960–1970-х. А варто було б до цього підходу повернутися. Автори цього підручника, об’єднавши наукові зусилля, власне й зробили таку спробу.

У підручнику ґрунтовно викладено фізичні основи процесів і явищ, які оцінено комп’ютерними методами, і це дуже важливо – бо ж до нас в Академію наук тепер зчаста приходять молоді фахівці, знання яких хибують власне у ділянці фізичних основ досліджуваних процесів.

На мою думку – це один з найкращих підручників нашого часу.

Від видавництва

Роман Голощук, заступник директора Видавництва Львівської політехніки з питань інформаційних технологій:

Електронний підручник, поданий на компакт-диску, містить увесь теоретичний матеріал «паперового» підручника, практичні завдання із засобами самоконтролю, лабораторний практикум із комп’ютерними засобами імітаційного моделювання.

Автори і видавництво керувалися принципом ефективності самостійного навчання студентів – саме тому для роботи з підручником потрібно тільки ПК з пристроєм зчитування компакт-дисків та програма перегляду веб-сторінок (Інтернет експлорер).

Важливим аспектом самостійного навчання є діагностика знань, оскільки студенту потрібно орієнтуватись чи достатньо він володіє вивченим теоретичним матеріалом. Один зі способів якісного контролю знань – тестування.

Після вивчення окремих тем (розділів) підручника «Основи теорії електронних кіл» для перевірки та оцінювання отриманих знань студент може самостійно здійснити самоконтроль, скориставшись підсистемою тестування електронного підручника, яка дає змогу швидко, об’єктивно та адекватно визначити поточний рівень знань студента..

Самоконтроль знань проводиться по окремому елементу навчального курсу (розділу) – студент повинен дати відповіді на контрольні тестові запитання трьох рівнів складності. Підсистема тестування побудована за принципом діалогу «Запитання – відповідь», відповіді вибираються з переліку подібних неоднозначно розподілених варіантів. Для деяких типів запитань можливе задання відповіді введенням з клавіатури та встановленням відповідності. Деякі запитання передбачають кілька правильних відповідей. Також враховуються часткові й неповні відповіді. Відповіді оцінюються в балах. У підсумку студент отримує рейтингову оцінку за 100-бальною шкалою. Для підвищення адекватності й точності діагностики знань автори розробили два варіанти тестових наборів з 10 питань (5 – першого рівня складності, 3 – другого, 2 – третього) для кожного теоретичного розділу підручника.

Процедура тестування проста: студент отримує перший варіант тестових запитань. Якщо набирає 71–100 балів – йому рекомендують приступити до вивчення наступного розділу. Якщо 40–70 – йому пропонують пройти другий варіант для уточнення рівня знань. Якщо 0–39 – рекомендують повторити увесь розділ.

Запитання, на які студент відповів неправильно, будуть виділені червоним кольором – щоб він міг визначити, які підрозділи теоретичного матеріалу слід повторно вивчити.

У перспективі заплановано на основі електронного підручника розробити дистанційний курс та розмістити його у віртуальному навчальному середовищі для ефективного використання через Інтернет. Це дасть змогу ефективно планувати навчальний процес (календар, дошка оголошень, розклад навчального процесу); підвищити якість контролю знань завдяки реалізації нових типів тестових завдань та використанню адаптивних моделей та методів тестування; аналізувати статистику навчальної діяльності студентів (активність і т.д.); організувати ефективну інтерактивну взаємодію, спілкування та зворотній зв’язок (форуми, чати, електронна пошта і т.д.); забезпечити адміністрування та безпеку, а також оперативне поновлення матеріалу.