Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Експертний висновок акредитаційної експертизи щодо підготовки спеціалістів за спеціальністю 7.05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі»

22 грудня 2016, 15:19
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

Нижче можна ознайомитися з експертним висновком акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.05090302 «Телекомунікаційні системи та мережі».

Голова експертної комісії — Безрук Валерій Михайлович, завідувач кафедри мереж зв’язку Харківського національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор.

Експерт — Лісовий Іван Павлович, професор кафедри телекомунікаційних систем Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, доктор технічних наук, професор.

Перевірці підлягала достовірність документів, поданих до Міністерства освіти і науки України, у частині кадрового забезпечення, організаційного та навчально-методичного забезпечення, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення та якості підготовки випускників.