Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Львівська політехніка – співорганізатор XLII Міжнародної конференції з проблем дистанційної освіти

28 грудня 2016, 16:40
Організатори конференції

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Національний університет «Львівська політехніка» та інші організатори запрошують до участі в XLII Міжнародній науково-методичній конференції «Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя» («Е-Learning and University Education – 2017»), яка відбудеться в м. Полтаві 9–10 лютого 2017 року.

Тематичні напрями роботи конференції

 1. Вища освіта й дистанційні технології:
  • дистанційна освіта як інструмент забезпечення доступності та неперервності освіти впродовж життя;
  • лідерство у сфері запровадження інновацій освітніх послуг вищих навчальних закладів України;
  • досвід упровадження в освітню діяльність українських вищих навчальних закладів хМООС та сМООС (відкритих дистанційних курсів і масових відкритих on-line курсів).
 2. Вища освіта дистанційно та стандарти якості навчання:
  • сучасна концепція підготовки фахівців за дистанційними технологіями навчання: автономія вищих навчальних закладів та внутрішня система управління якістю їх діяльності;
  • забезпечення якості та доступності ресурсів дистанційного навчання, супровід і підтримка здобувачів вищої освіти;
  • вимоги щодо забезпечення рівня якості кадрового складу науково-педагогічного персоналу вищих навчальних закладів у освітньому процесі студентів-дистанційників;
  • права інтелектуальної власності та авторське право в дистанційній освіті.
 3. Доступність вищої освіти за дистанційними технологіями: нормативно-правові та організаційні аспекти:
  • особливості організації та прийому документів на заочну форму навчання за дистанційними технологіями від іноземців, осіб з особливими потребами (інклюзивне навчання), осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;
  • практика формування джерел фінансування дистанційної освіти: внески студентів, державні та іноземні гранти, комерційна реалізація готових дистанційних курсів та навчальних матеріалів;
  • система рейтингового оцінювання якості діяльності науково-педагогічних працівників та система мотивації роботи авторів (розробників) дистанційних курсів і науковопедагогічного персоналу вищих навчальних закладів України.
 4. Формування якісного навчального середовища:
  • діалектика формування індивідуальної траєкторії навчання через розроблення навчальних планів та робочих навчальних планів (річних);
  • сертифікація дистанційних курсів та внутрішні стандарти якості як інструмент забезпечення якості навчального контенту студентів дистанційної освіти (обмеження та пріоритети, структура, складові тощо);
  • вимоги та обмеження у процесі підсумкової атестації студентів дистанційної форми навчання;
  • упровадження в освітній процес новітніх технологій: web 2.0, m-learning, гейміфікації, Personal Learning Environments, технологій віртуальної та доповненої реальностей, хмарних технологій.

Для участі у конференції необхідно до 25 січня 2017 року надіслати заявку, тези і копію платіжного доручення на електронну адресу puetelue2016@gmail.com.

Докладніше – в інформаційному повідомленні конференції

Приєднані файлиРозмір
Інформаційне повідомлення конференції243.1 KB