Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Бюджет, просвітництво й комерціалізація наукових здобутків: відбулося чергове засідання Вченої ради Університету

2 березня 2017, 11:30
Катерина Гречин, тижневик «Аудиторія»

На черговому засіданні Вченої ради, що відбулося 22 лютого, мова йшла про виконання бюджету університету за 2016 рік, проект бюджету на 2017 рік, просвітницьку діяльність і результати виконання науково-дослідних робіт у 2016 році та їх комерціалізацію. З усіх питань прийнято відповідні ухвали.

Нагороди і надання вчених звань

Як зазвичай, засідання Вченої ради розпочали з приємного. Ректор професор Юрій Бобало вручив подяки Міністерства молоді та спорту голові профкому студентів та аспірантів Політехніки Богдану Поліщуку і заступнику головного редактора тижневика «Аудиторія» Наталії Павлишин за «вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську діяльність, популяризацію молодіжного руху в Україні, відданість справі та з нагоди 200-ліття Львівської політехніки». Ректор вручив науковому співробітнику кафедри хімічної технології переробки нафти та газу ІХХТ Остапу Івашківу диплом кандидата хімічних наук і атестат про надання вченого звання професора завідувачу кафедри дизайну та основ архітектури ІАРХ Світлані Лінді.

Бюджетні справи

Ректор доповів присутнім про виконання бюджету за загальним та спеціальним фондами Львівської політехніки у 2016 році (ознайомитися з цим можна на сайті Політехніки), а голова бюджетної комісії Вченої ради Анатолій Загородній ознайомив їх із аналогічним проектом бюджету на 2017 рік. Як відзначив доповідач, сформувати цьогорічний бюджет було непросто (зростання мінімальної зарплати, новий порядок нарахування стипендій, прогнозування рівня інфляції впродовж року тощо), тому кожен на своєму місці має дбати про наповнення університетської скарбниці. Якщо перший звіт присутні затвердили, то наступний схвалили загалом. Члени Вченої ради надали право ректорові коригувати показники бюджету університету на 2017 рік, залежно від доведених лімітів загального фонду та економічної ситуації в державі. А загалом підкреслили: дбати про збереження електроенергії, економію матеріальних та фінансових ресурсів потрібно всім, а відповідальним за наповнення бюджету – про залучення інвестицій та спонсорських коштів для розвитку матеріальної бази університету, стежити, щоб витрати університету не перевищували доходи тощо.

Просвітницька діяльність

Директор МІОКу доцент Ірина Ключковська, звітуючи про просвітницьку діяльність Львівської політехніки, відзначила, що ця робота потребує окремого розгляду і прийняття правильних рішень. Завдання Політехніки в нинішніх умовах війни із московським агресором змушує політехніків активізувати молодіжне середовище і скерувати його у конструктивне, позитивне русло: формування активної громадянської позиції, залучення до державотворчих процесів, як це робить Європа. Цьому дуже сприяє викладання державною мовою гуманітарних дисциплін, широкий спектр можливостей для позанавчальної роботи, участь у просвітницьких заходах університету, цикл просвітницьких заходів МІОКу тощо. Важлива у цій справі координація зусиль громадських організацій, МІОКу за активної участі деканів з виховної роботи навчальних інститутів, кураторів, волонтерська робота.

Співдоповідач – голова університетської «Просвіти» професор Христина Бурштинська розповіла про заходи, які організовує МІОК, культурологічний проект Ірини Фаріон «Від книги до мети», духовне життя Політехніки, Шевченківські святкування, роботу із сиротинцями, культурологічні поїздки, фінансову підтримку поранених бійців тощо.

Члени Вченої ради ухвалили: підтримати волонтерську та просвітницьку діяльність студентів і працівників Політехніки, Народного дому «Просвіта», товариств «Просвіта» і «Молода Просвіта». Вони доручили Народному дому «Просвіта», громадським організаціям і органам студентського самоврядування підготувати і реалізувати план заходів з відзначення у 2018 році сотої річниці проголошення Самостійності України, 65-ліття УПА ще в цьому році тощо. Підтримку отримав і проект МІОКу «Виставка – 50-ліття Світового конгресу українців», який передбачає проведення експозицій і лекцій в університетах східної та північної України.

Вирішальний чинник рейтингу науковців

Про результати виконання науково-дослідних робіт у 2016 році та їх комерціалізацію присутнім доповіла проректор з наукової роботи професор Наталія Чухрай. Вона звернула увагу на результати виконання науково-дослідних робіт та кадрове забезпечення наукової та науково-технічної діяльності в університеті. Як відзначила доповідач, наукові дослідження та науково-дослідні роботи у звітному році виконувало 2248 осіб, серед них – 344 докторів наук та 1245 кандидатів наук. Бюджетні і госпдоговірні теми виконували штатні працівники і сумісники. Їх середній вік поступово знижується за рахунок молодих науковців.

Наталія Чухрай проаналізувала стан виконання науково-дослідних робіт, відзначила істотне зростання обсягів фінансування НДР за усіма видами фінансування, проаналізувала якість кадрового забезпечення, ефективність наукової діяльності інститутів, розподіл залучених спецкоштів. Вона також розповіла про конкурс науково-технічних проектів, який має посприяти комерціалізації НДР, участь студентів у наукових дослідженнях, фундаментальні і прикладні дослідження, результативність наукової та науково-технічної діяльності у 2016 році.

На здобуття Державних премій

Члени Вченої ради представили Олега Карого та Романа Кочана до надання вчених звань професора і звернулися до Атестаційної комісії Колегії МОН України з таким проханням. Вони підтримали висунення Львівською політехнікою комп’ютеризованого навчально-методичного комплексу «Електротехніка та електроніка» на здобуття Державної премії України в галузі освіти за 2017 рік та залучення до складу авторського колективу цього комплексу НПП університету, а також підтримали висунення Інститутом магнетизму НАН України циклу робіт «Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2017 рік та залучення до складу авторського колективу цього циклу робіт професора кафедри НПЕ Сергія Убізського.

На засіданні Вченої ради підтримали пропозицію стосовно утворення спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями «Інформаційні технології» і «Системи та засоби штучного інтелекту», уточнили теми докторських та кандидатських дисертацій, затвердили зміни та доповнення до Правил прийому на навчання у 2017 році та кандидатури студентів на отримання академічної стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України.