Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Львівська політехніка – бренд та імідж України: підсумки чергового засідання Вченої ради Університету

6 квітня 2017, 12:42
Катерина Гречин, тижневик «Аудиторія»

На черговому засіданні Вченої ради Університету, яке відбулося 28 березня, ішлося про стан і перспективи розвитку Інституту права та психології, виконання програми інформатизації діяльності й наукові видання Львівської політехніки. З усіх питань прийнято відповідні ухвали.

Нагороди та дипломи

Засідання розпочали із вручення нагород і дипломів. Указом Президента України почесне звання «Заслужений працівник фізичної культури України» надано старшому викладачеві кафедри фізичного виховання Оксані Заліско. Почесні грамоти Кабінету міністрів України отримали завідувачі кафедр: прикладної математики – Петро Костробій, будівельного виробництва – Мирослав Саницький, теорії та філософії права – Степан Сливка, професор кафедри української мови Ірина Фаріон та доцент кафедри цивільної безпеки Володимир Гончарук. Вручаючи грамоти разом із проректором Львівської політехніки професором Юрієм Бобалом, голова ЛОДА Олег Синютка відзначив, що Львівська політехніка – це вже бренд та імідж не лише Львівщини, а й України.

Комітет з питань європейської інтеграції Верховної Ради України надіслав листа, у якому йдеться про те, що директор ІНЕМ професор Олег Кузьмін, завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності професор Ольга Мельник та доцент цієї ж кафедри Володимир Жежуха є розробниками (у складі авторського колективу) Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про транскордонне співробітництво», який зареєстровано 12 лютого цього року.

Ректор вручив грамоти і дипломи переможцям II туру Всеукраїнських олімпіад, конкурсів студентських наукових праць, наукових конкурсів та їхнім науковим керівникам. Міжнародні сертифікати «Пірсон Тест оф Інгліш» отримали доцент кафедри дизайну та основ архітектури Сергій Мільчевич, студент ІНЕМ Арсен Коваль й учениця 11 класу школи № 81 Ірина Сомик. За результатами 2016 року доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування ІНЕМ Людмила Мороз отримала статус «Краща стаття року». Юрій Ярославович вручив їй дипломи за друге і третє місця, відповідно до Європейсько-Азіатської та Національної першості.

Групі політехніків він також вручив дипломи докторів і кандидатів наук.

Успішний старт Інституту права та психології

Голова організаційної комісії Вченої ради професор Валерій Дудикевич ознайомив присутніх із результатами перевірки Інституту права та психології. Його очільник професор Володимир Ортинський доповів про стан і перспективи розвитку інституту, зокрема, про роботу колективу з вдосконалення навчального процесу, кадрового й навчально-методичного забезпечення, наукові дослідження, зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення якості підготовки фахівців, підготовку докторів і кандидатів наук, роботу спеціалізованих учених рад, міжнародну співпрацю тощо.

Доповідач зазначив, що за звітний період опубліковано 59 монографій, видано 32 підручники та посібники, опубліковано 861 статтю в періодичних наукових виданнях, унесених до переліку фахових видань України, 309 статей у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, розповів про тематичну серію Вісника університету «Юридичні науки». За звітний період захищено 4 докторські та 27 кандидатських дисертацій. Студенти старших курсів, які співпрацюють із Центром надання безоплатної правової допомоги населенню, надали 307 консультацій. Володимир Львович розповів і про перспективи розвитку інституту у 2017–2021 роках.

Члени Вченої ради, відзначивши позитивні сторони інститутської роботи, звернули увагу й на окремі недоліки, які колективу рекомендовано усунути найближчим часом.

Інформатизація університету в розвитку

Питання інформатизації університету охоплює широкий спектр завдань, які виконують не лише розробники ІС і сервісів, адміністратори, а й користувачі професорсько-викладацького складу та інженерно-допоміжний персонал. Доповідаючи про виконання програми інформатизації діяльності Львівської політехніки, проректор Дмитро Федасюк та голова комісії Вченої ради Андрій Пелещишин, звернули увагу на важливі результати інформатизації, проблеми й нові завдання. Серед них – розбудова й забезпечення якісного функціювання мережевої інфраструктури студмістечка та гуртожитків; упровадження до навчального процесу інтерактивних форм і методів навчання, нових інформаційних, телекомунікаційних технологій; подальший розвиток Віртуального навчального середовища університету; модернізація та підвищення ефективності роботи управлінської структури; упровадження програмних засобів виявлення плагіату в текстах курсових і кваліфікаційних праць, наукових публікаціях та дисертаціях; удосконалення інформаційно-аналітичної системи університету тощо.

Як наголосив Дмитро Васильович, для виконання цих завдань потрібне значне поліпшення матеріально-технічної бази, телекомунікаційної інфраструктури, упровадження дистанційних класів, організування та облаштування кімнат для провадження відео-лекцій для студентів тощо.

Наукові видання

Питання видавничої діяльності, а наукових видань зокрема, є визначальним показником активності та якості наукових досліджень працівників Львівської політехніки, тому на Вченій раді заслухали проректора Наталю Чухрай, яка доповіла про наукові видання університету. Вона зосередила увагу на науково-інформаційному, іміджевому, нормативному складниках, які спонукають науковців публікувати свої статті в наукових виданнях, зокрема, підкреслила, що редколегії не всіх університетських наукових журналів дотримуються кількості випусків та видавничих стандартів відповідно до Свідоцтва про реєстрацію, не на належному рівні дбають про якість рецензування наукових рукописів, а надто англійською мовою. На думку доповідачки, варто запровадити практику анонімного рецензування та автоматизованого подання наукових матеріалів до редколегії. Наталя Іванівна висловила сподівання, що запропоновані в доповіді заходи сприятимуть якості наукових публікацій, забезпечать фахове рецензування, підвищать рівень зростання імпакт-фактору наукових видань університету.

Різне

Члени Вченої ради таємним голосування рекомендували на посаду проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків професора САПР Олега Матвійківа, затвердили зміни та доповнення до «Правил прийому…», Положення про Приймальну комісію, рекомендували до друку та поширення через мережу інтернет 36 періодичних наукових видань, розглянули та затвердили низку інших важливих для університету питань.