Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Національний банк України випустив пам’ятну медаль «Національний університет «Львівська політехніка»

26 травня 2017, 17:16
Національний банк України

Національний банк України 25 травня 2017 року випустив пам’ятну медаль «Національний університет «Львівська політехніка».

Ця пам’ятна медаль присвячена одному з найстаріших технічних університетів зі славною історією – Національному університету «Львівська політехніка», який є потужним осередком науки й освіти, генератором ідей та винаходів.

Медаль виготовлено з нейзильберу, якість карбування – «спеціальний анциркулейтед», маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – 20 000 штук.

На аверсі медалі розміщено: угорі малий Державний Герб України, по обидва боки від якого написи: УКРАЇНА UKRAINE; зображено розміщені на будівлі Університету алегоричні скульптури, що символізують науки і мистецтва, під якими написи: LVIVSKA POLYTECHNIKA/NATIONAL UNIVERSITY/1816. Ліворуч розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі медалі зображено головну будівлю університету, яка збудована в останній третині ХІХ ст. за проектом архітектора Юліана Захаревича. На будівлі розміщено напис LITTERIS ET ARTIBVS (Науками й мистецтвами). Угорі розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (угорі півколом) /1816/ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.

Над створенням медалі працював художник і скульптор Анатолій Демяненко. Коштує ця пам’ятна медаль 26 гривень. Придбати її можна у відділах (управлінні) грошового обігу в регіонах Департаменту грошового обігу Національного банку України.

Пам’ятна медаль є одним з видів сувенірної продукції Національного банку України, це виріб з недорогоцінних металів, що не виконує функції засобу платежу.