Політехніки створили каталог науково-технічних розробок Університету для малого та великого бізнесу

13 грудня 2017, 12:47
За матеріалами сайту ЛОДА

Національний університет «Львівська політехніка» розробив каталог, у якому представлено розробки за сімома тематичними категоріями.

Щороку наукові колективи Університету виконують понад 50 держбюджетних та близько 300 госпдоговірних (зокрема міжнародних) науково-дослідних робіт, одержують гранти Президента України для підтримки молодих учених (кандидатів і докторів наук), реалізують спільні проекти за міждержавними угодами (міжнародні проекти під егідою МОН України) тощо.

У каталозі подано розробки Львівської політехніки, які привернуть увагу представників і великого, і малого бізнесу, а також інвесторів, зацікавлених у фінансуванні наукових розробок. Загалом усі зацікавлені можуть знайти розробки у таких галузях:

  1. Інформаційні та комунікаційні технології.
  2. Сучасні технології, матеріали та вироби в хімічній, фармацевтичній та медичній галузях.
  3. Раціональне природокористування. Збереження довкілля.
  4. Енергетика та енергозбереження.
  5. Галузеве машинобудування.
  6. Будівництво, архітектура та дизайн, геодезія.
  7. Соціогуманітарні науки.

Каталог наукових розробок