Просторова мобільність населення у вимірі людського розвитку: теоретико-методичний аспект

28 листопада 2017, 11:58
НДЦ «Демос» Львівської політехніки

13 листопада 2017 року з ініціативи Науково-дослідного центру соціальної й демографічної політики та управління «ДЕМОС» в Національному університеті «Львівська політехніка» відбувся науковий семінар на тему «Просторова мобільність населення у вимірі людського розвитку: теоретико-методичний аспект». Захід зібрав доволі представницьке коло осіб, які безпосередньо працюють з міграційною тематикою, були також фахівці інших наукових та прикладних напрямів.

Основним доповідачем була к.держ.упр., старший науковий співробітник Мар’яна Біль, яка представила результати дослідження в рамках виконання докторської дисертації з аналогічною назвою (науковий консультант – д.е.н., професор Уляна Садова). Присутність директора Інституту адміністрування та післядипломної освіти к.т.н., доцента В.В. Яськова надала заходу вивершеної процедурної форми. Серед запрошених була група співробітників відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону ДУ «ІРД ім. М. Долішнього НАН України», Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівської філії Європейського університету. Приємно, що в роботі семінару взяли участь студенти-бакалаври Інституту адміністрування та післядипломної освіти (викладач – к.е.н., асистент Софія Комаринець) та Інституту економіки і менеджменту (Ярина Яричевська), студенти магістри ІАПО (Станіслав Андрусів, Павло Угрнович).

Закономірності та особливості реалізації просторової мобільності населення (як у глобальному, так і національному контекстах) викликали неабиякий інтерес в учасників круглого столу. Після обговорення проблемних питань дисертаційного дослідження учасники семінару звернули увагу на потребу формування цілісної методики оцінювання рівня мобільності (з побудовою комплексного індикатора, який би відповідав критеріям раціональності, ефективності, якості тощо). Такі методичні розробки мають прикладне значення для організації національної системи моніторингу просторової мобільності населення України, для формування і реалізації ефективної (превентивної) міграційної політики.

Учасники семінару зійшлися на думці, що подібний формат зустрічей дуже важливий для розбудови міжінституційних майданчиків наукової співпраці, для комунікації фахівців за спільними дослідницькими інтересами.

Докладніше про науковий семінар «Просторова мобільність населення у вимірі людського розвитку»