Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Результати участі студентів кафедри МПП у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах

26 квітня 2017, 16:58
Кафедра МПП Львівської політехніки

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» вітає призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з природничих, гуманітарних та соціальних наук та Всеукраїнських студентських олімпіад!

Результати участі студентів кафедри МПП у Всеукраїнських конкурсах дипломних робіт, наукових робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах


з/п

Назва конкурсу або олімпіади

ПІБ студента

ПІБ наукового керівника

Диплом/Місце

1

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка», ОР «Спеціаліст», м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

Литвинюк Катерина Ігорівна,

ст. гр. ЕМЕм-11

к.е.н., проф. Чернобай Л.І.

Диплом І ступеня

2

ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» зі спеціальності «Управління інноваційною діяльністю», м. Кременчук, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського

Залізна Любов Вікторівна,

ст. гр. УІДм-21

д.е.н., проф. Шпак Н.О.

Диплом І

ступеня

3

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка», ОС «Бакалавр», м. Київ, Київський національний торгівельно-економічний університет

Горячка Анастасія Ігорівна,

ст. гр. МА-41

к.е.н., доц. Босак А.О.

Диплом І ступеня

4

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка природокористування», м. Львів, Львівський національний аграрний університет

Горячка Анастасія Ігорівна, ст. гр. МА-31

д.е.н., проф. Пирог О.В.

Диплом ІІ ступеня