Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

В ІНПП відбулась третя Всеукраїнська конференція «Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід»

31 травня 2017, 17:11
Кафедра КМП Львівської політехніки

19 травня 2017 року кафедра конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» провела вже третю Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід».

Проведення щорічної конференції показало неабияку зацікавленість у порушеній проблематиці та нагальну необхідність у продовженні роботи в цьому напрямку. Адже сьогодні Україна перебуває на етапі важливих суспільних перетворень та конституційних змін. Практика реалізації конституційних приписів Основного закону впродовж останніх років засвідчила, що існують проблеми як з позицій наукового забезпечення застосування норм Конституції України, так і з позицій практичної реалізації. Тому сьогодні в умовах активної євроінтеграції особливої актуальності набувають питання трансформації Конституції України з основного закону державницького спрямування в основний закон громадянського суспільства, в якому права і свободи людини та інші загальнолюдські цінності не тільки проголошені, а й надійно захищені з урахуванням досягнень європейського конституціоналізму. Саме цій проблемі і присвячена конференція.

У роботі конференції брали участь провідні науковці в галузі конституційного права (Скрипнюк О.В., Скрипнюк В.М., Андрусяк Т.Г., Лемак В.В., Стецюк Б.Р., Штогун С.Г.), конституціоналісти-практики (судді Конституційного Суду України), а також аспіранти та студенти, зацікавлені в конституційно-правовій проблематиці, які мали можливість показати свої напрацювання.

Тематика конференції була присвячена висвітленню проблем сучасного конституціоналізму в контексті українського і зарубіжного досвіду. Особлива увага акцентувалася на питаннях проведення конституційної реформи в Україні.

Метою проведення наукового заходу є залучення фахівців у галузі конституційного та міжнародного права до широкої дискусії з питань подальшого розвитку сучасної конституційної науки та практичної реалізації засад конституціоналізму в Україні, обміну досвідом, думками й поглядами, і як наслідок – вироблення учасниками конференції спільних рекомендацій щодо можливих шляхів вирішення вказаних проблем на правовій основі.

У програмі наукового заходу – пленарне засідання, а також робота в секціях за такими напрямами:

  • теорія конституції та конституціоналізму;
  • конституційна реформа в Україні;
  • міжнародно-правові засади сучасного конституціоналізму.

В рамках проведення конференції досліджено питання, пов’язані з виникненням та утвердженням українського конституціоналізму. Особливу увагу приділено завданням та способам реалізації вітчизняної конституційної реформи. На основі визначення основних етапів конституційного процесу в Україні, проводитиметься аналіз розвитку відповідного законодавства та порівняння останнього з напрацюваннями європейських держав.

Очний формат конференції забезпечив можливість особистого спілкування представників української правової науки зі своїми зарубіжними колегами та студентами, запозичення прогресивного досвіду, що сприяє започаткуванню спільних проектів, і, своєю чергою, суттєво збільшує шанси на досягнення значних наукових результатів.

Сподіваємося, що конференція «Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід» зробить значний науковий внесок у загальний доробок сучасної конституційно-правової науки та практики.

Приєднані файлиРозмір
Матеріали конференції2.03 MB