Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

В Університеті відбулася конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»

10 травня 2017, 12:11
Кафедра обліку та аналізу Львівської політехніки

27–28 квітня 2017 року кафедра обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка» провела IІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства».

Програма конференції передбачала обговорення актуальної тематики за напрямами:

  • сучасний стан та проблеми обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства;
  • уніфікація обліково-аналітичних процедур: міжнародний досвід та вітчизняна практика;
  • інформаційні системи і технології в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства;
  • організаційно-методичні аспекти підготовки обліково-аналітичних працівників та підвищення їхньої кваліфікації.

Українські та зарубіжні учасники (269 осіб) подали до організаційного комітету 157 тез доповідей, які видані до початку роботи конференції окремим збірником, та 47 наукових статей, опублікованих у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка», серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку».

Високий науковий рівень на пленарному та секційних засіданнях конференції забезпечили наукові доповіді й публікації 57 докторів наук, а також участь значної кількості кандидатів наук, аспірантів та учасників-практиків.

Наукові доповіді, виступи й дискусії на конференції сприяли продуктивному обміну науковими доробками та досвідом вироблення практичних рекомендацій між вітчизняними та зарубіжними науковцями і практиками у сфері обліково-аналітичного забезпечення системи менеджменту підприємства, зміцненню взаємозв’язків між вищими навчальними закладами для подальшої наукової співпраці та обміну результатами досліджень за тематикою конференції, формуванню рекомендацій щодо розвитку предметної сфери знань.