Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Завідувач кафедри технологій управління Павло Ільчук: вміння управляти проектами завжди знадобиться

7 березня 2017, 09:08
Ірина Мартин, тижневик «Аудиторія»

Приводом до зустрічі із завідувачем кафедри технологій управління Павлом Ільчуком стало його успішне завершення стажування у Міжнародному інституті інновацій «Наука, освіта та розвиток» у Варшаві (Республіка Польща). До того ж з’ясувалося, що Павло Григорович лише третій день обіймає посаду завкафедри. Сьогодні Павло Ільчук розповідає про досвід міжнародного стажування та власне бачення розвитку кафедри.

– Отож, розпочнімо зі стажування.

– Міжнародними стажуваннями давно цікавлюся. Коли ж дізнався про міжнародне стажування у Варшаві, то вирішив долучитися до нього. Цей польський інститут має партнерів в Україні – Рівненський національний університет. Стажування було для викладачів, менеджерів-практиків, власників фірм чи їхніх представників. Проводили його дистанційно. Для мене воно цінне тим, що була можливість обрати собі потрібні курси. Півроку слухачі отримували завдання, інформаційні роздаткові матеріали, виконували завдання. А вкінці треба було скласти великий тестовий іспит.

– Які курси обрали Ви?

– Оскільки я з вересня перейшов з кафедри фінансів на кафедру технологій управління, яка готує фахівців зі спеціальності «менеджмент», за фахом «управління проектами», то виникла потреба стати сертифікованим менеджером з управління проектами.

– Чому Ви прийняли рішення перейти на цю кафедру?

– Працюючи в ІНЕМі, я читав дисципліни і для тих, хто здобуває другу вищу освіту. Останні три роки на кафедрі фінансів був заступником завідувача кафедри з роботи з тодішнім ІПДО (тепер ІАПО). Те, що я очолив кафедру технологій управління, стало для мене підвищенням і в посаді, і в професійності.

– Яким бачите розвиток цієї кафедри?

– Кафедру очікують зміни. Точніше, вони розпочалися вже з вересня. Адже відповідно до Закону про вищу освіту, вже нема такого поняття як друга вища освіта. Тобто це буде ще одна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Здобувати її можуть ті, хто має диплом бакалавра чи спеціаліста. До цього класичну другу освіту наші студенти отримували за ОКР «спеціаліст». Отож, уже немає спеціальних програм для тих, хто хоче мати ще одну вищу освіту. Тепер наша кафедра повинна зосередитися на підготовці магістрів спеціальності «менеджмент», за спеціалізацією «управління проектами». Також не відкидаємо можливості відкриття інших спеціалізацій. У намірах – ліцензування управління проектами за ОКР «бакалавр». Наша специфіка така, що ми тісно пов’язані з ІНЕМ, принаймні 95% наших викладачів з ІНЕМ, адже працюємо з колишніми економічними спеціальностями.

– Чи таким чином кафедра технологій управління не дублюватиме деякі спеціальності в ІНЕМі?

– Ні. Наразі управління проектами – актуальна спеціалізація у світі. Вона досить популярна, тому що будь-яка справа, яку ми виконуємо в повсякденній чи професійній роботі, є проектом. Ми готуємо фахівців з управління проектами для будь-якого виду економічної діяльності. Також тепер багато проектів є і в гуманітарній сфері. В ІНЕМ ця спеціальність не ліцензована. Тому дубляжу нема. Так, ми шукатимемо нові шляхи співпраці з ІНЕМ, які, можливо, пересікатимуться, але дублювання не буде. Хочу наголосити, що в ІАПО розробляли всі програми з підготовки цих фахівців, працювала навчально-методична комісія, яка затверджувала програми. З цього року, із впровадженням змін класифікації галузей знань, специфічні категорії увійшли до класичних спеціальностей. Наша специфічна категорія управління проектами увійшла у спеціальність «менеджмент», яка є базовою в ІНЕМ. Тому ми змушені співпрацювати з ІНЕМ щодо узгодження програм, напрацювань дисциплін тощо.

– Які основні дисципліни вивчають майбутні управлінці проектами?

– Насамперед це проектний менеджмент, стратегічний менеджмент, фінансовий менеджмент. На нашій кафедрі ми викладаємо планування проектів і програм, проектний аналіз, управління командою проекту, організацію прийняття проектних рішень тощо. Хочу сказати, що наші студенти – це і гуманітарії, і технарі. Отож, із вересня 2016 року ми змінили освітньо-професійну програму, а до вступу 2017-го вже розробили освітньо-наукову програму цих імпламентованих у навчальний процес дисциплін.

– Наголос на освітньо-науковій програмі означає, що в майбутньому на кафедрі буде аспірантура?

– Так. Для цього маємо відповідні наукові кадри. І готуватимемо фахівців, які матимуть перспективи навчатися в аспірантурі. З наступного навчального року навчатимемо студентів не лише за освітньо-професійною програмою, а й за освітньо-науковою. Ми вчимо управляти проектами, а це неодмінно знадобиться.