Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Львівські політехніки взяли участь у конференції «Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум»

27 червня 2018, 15:18
НДЦ «Демос» Львівської політехніки

Доброю традицією в сфері організації наукового життя викладачів та науковців Львівщини стало проведення на базі Львівського інституту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «МАУП» Всеукраїнської науково-практичної конференції на тему «Суспільні трансформації у XXI столітті: людина, держава, соціум». Цьогоріч співорганізаторами конференції були Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього Національної академії наук України, Науково-дослідний центр соціальної й демографічної політики та управління «Демос» Національного університету «Львівська політехніка», Львівський торговельно-економічний університет.

Тематика доповідей на секційних засіданнях охоплювала такі основні напрями.

  1. Суспільні трансформації та проблеми соціалізації особистості.
  2. Психологічні особливості управління освітніми процесами в суспільстві знань.
  3. Історичний та політичний контексти суспільних трансформацій.
  4. Соціокультурні та економічні наслідки міграції в Україні та світі.
  5. Міграція людських ресурсів як чинник формування нового глобального світу.
  6. Фінансова безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах економічних трансформацій.
  7. Соціальна економіка та соціальна безпека в умовах суспільних трансформацій.

Від Національного університету «Львівська політехніка» (НДЦ «Демос») із доповіддю «Нові види праці та зайнятості у регіональних стратегіях модернізації економіки» виступила д.е.н., професор Уляна Садова. Доповідач зосередила увагу на прискореній динаміці соціальної мобільності на регіональних ринках праці, що виявляється не лише у просторовому, але й часовому вимірах. На фоні позитивних змін, пов’язаних із розвитком ІТ-сфери і телекомунікацій, реформування систем освіти і медицини, сфери державного управління та місцевого самоврядування залишається проблемою висока плинність кадрів через незадовільні умови праці та високий рівень конкуренції за робочу силу зі сторони країн і регіонів з вищим рівнем оплати праці. Професор Садова звернула увагу на нові можливості об’єднаних територіальних громад у залученні через проектну діяльність інвестицій у місцевий розвиток, створення нових робочих місць, кластерний підхід до управління економічним потенціалом територій.

У програмі конференції були представлені доповіді науково-педагогічних працівників, молодих вчених і студентів закладів вищої освіти України, Університету Нью-Гепшира (University of New-Hampshire, США), представників академічної та галузевої освіти і науки, громадських правозахисних організацій. Зокрема, дослідження Національного університету «Львівська політехніка» представляли к.е.н., доцент Тетяна Степура, яка показала результати застосування авторської методики розрахунку рівня напруженості на регіональних ринках праці України, а також к.е.н., доцент Марта Данилович-Кропивницька, яка поділилася власними здобутками у галузі мережевої економіки.

Загалом для участі у конференції заявлено 59 учасників та 50 наукових доповідей. Приємно, що серед них були й результати досліджень студентів Львівської політехніки, зокрема Павла Угриновича «Дослідження потенціалу галузевих ринків праці Львівщини: шанси і ризики розвитку скловиробництва», Крістіана Джейранашвілі «Вплив вторинного використання біосировини на розвиток ринку праці Польщі: на прикладі виробництва масел холодного віджиму».

На завершення оргкомітет конференції висловив вдячність усім учасникам за цікаві і змістовні доповіді, активну участь у їхньому обговоренні та підготовці матеріалів доповідей.

Докладніше про конференцію