Одним з укладачів проекту Державного стандарту з української мови як іноземної є представниця Львівської політехніки

15 травня 2018, 16:17
За матеріалами сайту МОН

На сайті Міністерства освіти і науки України розміщено проект Державного стандарту з української мови як іноземної. Цей документ містить вимоги України до рівня володіння українською мовою осіб, для яких вона не є рідною (першою).

Держстандарт уніфікує систему вимог до володіння українською мовою та містить чіткий перелік комунікативних умінь і навичок на кожному рівні (від А1 до С2, відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти) за всіма видами мовленнєвої діяльності (слухання, читання, письмо, говоріння).

Документ підготовлено з метою єдиного підходу до розроблення нових навчальних програм, створення сучасних підручників з української мови як іноземної, підготовки словників, відкриття україномовних програм та мовних центрів.

Укладачами проекту Державного стандарту з української мови як іноземної є:

  • Данута Мазурик (Львівський національний університет імені Івана Франка);
  • Олександра Антонів (Львівський національний університет імені Івана Франка, громадська організація «Центр україністики»);
  • Олена Синчак (Український католицький університет);
  • Галина Бойко (Національний університет «Львівська політехніка», Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою).

Пропозиції та зауваження до проекту стандарту можна надсилати до 24 травня 2018 року.