Вступ 2019: рейтингові списки
 

Про академічну доброчесність в Національному університеті «Львівська політехніка»

13 червня 2018, 12:38
Вчена Рада львівської політехніки

Академічна доброчесність відображає моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійної діяльності та професійного спілкування академічної спільноти Національного університету «Львівська політехніка».

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів, правил поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування та розвиток самостійної і відповідальної особистості, спроможної розв’язувати завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі.

Регулювання академічної доброчесності спрямоване на дотримання високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності Університету (освітній, науковій, виховній тощо), утвердження академічних чеснот та запобігання порушення академічної доброчесності.

Забезпечення академічної доброчесності базується на принципах верховенства права, демократизму, законності, справедливості, толерантності, наукової сумлінності, професіоналізму, партнерства та взаємовідносин, взаємоповаги і довіри, відкритості та прозорості, відповідальності.

Інформацію подано на підставі наказу № 178-10 від  8 вересня 2017 р. «Про затвердження положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка»».