Світовий освітній простір: у Львівській політехніці ось уже більше року діє Центр міжнародної освіти

19 лютого 2018, 12:53
Катерина Гречин, тижневик «Аудиторія»

У Львівській політехніці вже більше року діє Центр міжнародної освіти (ЦМО), завдання якого розширювати міжнародну співпрацю та сприяти їй стати повноцінним учасником освітнього простору Європи і світу.

Нині працівники Центру використовують досвід подібних структур європейських університетів, зокрема їхню участь у програмах академічних обмінів студентів, аспірантів та викладачів. Вони дбають і про налагодження конструктивних наукових, політичних, економічних та культурних зв’язків, міжнаціональне порозуміння, на глобальному рівні ознайомлюються з методами формування конкурентоспроможних на ринку праці випускників університету.

Професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій ІКТА Наталія Гоц очолює Центр лише місяць, але вже встигла чимало. Зокрема, спільно з колегами провадила тренінги з формування освітніх програм для відповідальних за цю ділянку роботи на кафедрах, підготувала пакет заявок, за якими майже тридцять з них подано на програми «Еразмус+КА1» та Leopolis for Future. Крім цього, з Туреччиною підписано угоду Mevlana (про співпрацю у програмі академічної мобільності). У Центрі продовжують формувати інформаційну базу, оптимізують документацію. На сайті Політехніки розробляють свій сайт (там, до слова, можна буде ознайомитися з основними документами освітніх програм, інформацією про освітні стажування, пакетами документів на відрядження за кордон тощо). Допомагають кафедрам у формуванні заявок за програмою «Еразмус+КА2». За результатами звітування інститутів збирають інформацію про наявність англійськомовних освітніх програм навчання для бакалаврів, магістрів та аспірантів, яку виставлятимуть на сайті Державного центру міжнародної освіти МОН України. До участі в програмі для магістрів уже зголосилися ІІМТ, ІКНІ і ІНЕМ, а до аспірантських програм – ІТРЕ, ІКТА, ІХХТ. Все це дозволить залучати іноземних студентів до навчання у Львівській політехніці. До речі, якщо років 10 тому університет скеровував за кордон близько 270 осіб на рік, а приймав 100 іноземців, то торік 800 політехніків побували за кордоном, а у Львівській політехніці – 1261 особа.

– Світ динамічно рухається вперед, тому глобальні проблеми людства сприяють інтернаціоналізації вищої освіти, що, зі свого боку, дуже впливає на формування єдиного освітнього та наукового простору, – говорить професор Наталія Гоц. – Тож мусимо адекватно реагувати на зміни економічних, політичних, суспільно-демографічних та мовних перебудов не лише нашої країни, а й інших держав. Через те, що освіта перестає бути прерогативою окремого університету чи країни, мусимо шукати своє місце в цьому процесі, адже маємо якомога швидше стати повноправним учасником міжнародного освітнього простору. Оскільки базою інтернаціоналізації освіти є академічна освітня мобільність, то найперше дбаємо про неї. Водночас будемо організовувати і формувати нові міжнародні угоди, збирати інформацію про освітні програми, навчання, стажування. Залучатимемо іноземних викладачів до навчального процесу у Львівській політехніці. Одне із важливих завдань – знаходити іноземні освітні програми промислових підприємств. Вони допоможуть створювати на кафедрах лабораторії, на сучасному обладнанні яких студенти вивчатимуть нові технології. Ми зацікавлені у тому, щоб кафедри та інститути й далі розширювали коло своїх міжнародних програм, тому будемо продовжувати освітню просвітницьку діяльність. Хотілося б, щоб політехніки активніше подавали заявки на міжнародну співпрацю, адже за кордоном студенти можуть додатково вивчити кілька дисциплін, аспіранти – зробити дослідження на сучасному обладнанні, викладачі – перейняти передовий освітній досвід. Без сумніву, це також сприяло би кращому формуванню курсів іноземною мовою з різних дисциплін.

У тісній співпраці з кафедрами працівники Центру планують і надалі вдосконалювати свою роботу. Оскільки в кожному колективі знають, в яких сферах міжнародної освітньої діяльності себе найкраще реалізувати, то допомагатимуть їм оформляти різні документи та заявки. Спільно з відповідальними кафедр за міжнародну освітню співпрацю формуватимуть різноманітні програми, організовуватимуть навчання, практику для студентів та аспірантів, підвищення кваліфікації для викладачів. У планах – не лише знайомити політехніків із найкращими іноземними ідеями, новітніми технологіями, а й залучати до України передові знання, ідеї, досвід, європейські фінансові можливості та технології.

Невеликий колектив Центру міжнародної освіти, маючи багато планів, прагне не лише внести достойну лепту політехніків у міжнародний освітній простір Європейського Союзу, а й допомогти університетові гідно пройти процедуру підтвердження у 2019 році статусу національного закладу вищої освіти.