Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

У Львівській політехніці представники ЛОДА і науковці обговорили створення освітньо-промислового хабу

6 березня 2018, 11:12
НДЦ «Демос» Львівської політехніки

Провідні національні університети міста Львова, наукові академічні установи та Львівська обласна державна адміністрація активно розвивають соціальне партнерство у реалізації інституційних і регіональних стратегій розвитку людського потенціалу. Свідченням цього стала зустріч керівництва департаменту економічної політики ЛОДА з керівниками та науковцями Національного університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету імені Івана Франка, Інституту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України з приводу створення на Львівщині освітньо-промислового хабу.

Провісником заходу стала інформація про перемогу проекту Науково-дослідного Центру соціальної й демографічної політики та управління «Демос» Львівської політехніки «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональна замовлення», поданого до участі у конкурсі проектів регіонального розвитку Україні за допомогою секторальної підтримки ЄС.

У засіданні взяти участь ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Бобало, директор департаменту економічної політики ЛОДА Р. Филипів, проректори Львівської політехніки проф. Д. Федасюк, доц. О. Матвійків, доц. Р. Корж, начальник науково-дослідної частини Університету доц. Л. Жук, директор Інституту економіки і менеджменту проф. О. Кузьмін, проф. В. Козик, заступник директора Інституту будівництва та інженерії довкілля проф. Х. Соболь, завідувач кафедри проектування та експлуатації машин Інституту інженерної механіки та транспорту проф. З. Стоцько та інші. Від НДЦ «Демос» у роботі заходу взяли участь директор проф. У. Садова, ст.н.сп. Р. Теслюк, м.н.с. М. Бачинська. Львівський національний університет імені Івана Франка представляли завідувач кафедри економічної та соціальної географії, заслужений діяч науки і техніки України проф. О. Шаблій, доц. С. Кузик, завідувач кафедри статистики економічного факультету проф. С. Матковський, заступник декана економічного факультету В. Буняк, докторант факультету – співвиконавець проекту доц. О. Гринькевич.

Відкривши засідання, проректор Львівської політехніки Р. Корж надав слово відповідальному виконавцю проекту-переможця У. Садовій, яка коротко ознайомила присутніх з його змістом, структурою, очікуваними результатами.

Логічним продовженням озвученої інформації став виступ співвиконавця проекту – докторанта ЛНУ імені Івана Франка О. Гринькевич. Вона ознайомила учасників з міжнародним досвідом моніторингу кар’єри випускників, звернула увагу на використанні результатів моніторингу у розвитку систем забезпечення якості вищої освіти, підвищенні її конкурентоспроможності через посилення взаємозв’язків з випускниками та роботодавцями на ринку праці, соціальне партнерство з місцевими органами влади.

Після презентації проекту слово було надано директору департаменту економічної політики ЛОДА Р. Филипіву. Доповідач зупинився на кадровому і промисловому потенціалах Львівської області, на передумовах створення хабу, на особливостях формування й реалізації регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у системі ПТНЗ. Вказавши на велику заслугу університетської та академічної науки, зокрема колективу НДЦ «Демос» Львівської політехніки, в реалізації поточних завдань роботи Департаменту економічної політики ЛОДА, Р. Филипів наголосив на потребі вироблення стратегічних орієнтирів та принципових механізмів організації майбутньої співпраці ЛОДА, освітніх і наукових закладів, пов’язаних з реалізацією проекту.

Друга частина зустрічі набула форми предметної дискусії щодо ролі окремих структурних підрозділів Національного університету «Львівська політехніка» та Львівського національного університету імені Івана Франка у функціонуванні та розвитку освітньо-промислового хабу, способів залучення науковців до його роботи, а також щодо інтересів інших соціальних партнерів, здатних мотивувати і підтримувати нову ідею.

Учасники засідання підтримали ініціативу ЛОДА щодо створення у Львівській області освітньо-промислового хабу як інституційного середовища реалізації проекту «Моніторинг реалізації інтелектуального потенціалу випускників ВНЗ і ПТНЗ прикордонного регіону: соціальне партнерство, державне і регіональна замовлення», висловили побажання продовжити зустрічі для професійного та громадського обговорення конкретних заходів і результатів роботи, пов’язаних зі створенням хабу.

Докладніше про зустріч представників ЛОДА і науковців