Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

З 2018 року у Львівській політехніці виходитиме «Український журнал інформаційних технологій»

29 червня 2018, 12:08
Сайт «Наукові журнали та конференції» Львівської політехніки

Видання «Український журнал інформаційних технологій» засновано у 2018 році за рішенням Вченої ради Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій від 23 квітня 2018 року. Журнал є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології», який входить до переліку фахових видань ВАК України, в яких можна друкувати матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук.

Журнал призначений для фахівців – програмістів, системних адміністраторів і аналітиків, тестувальників програмного забезпечення, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються розв’язанням проблем у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій, а також дослідженнями в суміжних областях знань.

Журнал містить такі напрями наукових досліджень:

  • архітектура та компоненти комп’ютерних системи;
  • моделювання інформаційних процесів і комп’ютерних системи;
  • методи і алгоритми сучасних інформаційних технологій;
  • інженерія програмного забезпечення.

Видання «Український журнал інформаційних технологій» публікує статті українською та англійською мовами вітчизняних і зарубіжних вчених, тематика яких стосується зазначених наукових напрямів, а також інших проблем комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Періодичність видання – 4 номери на рік. Терміни прийому статей – до кінця першого місяця (січня, квітня, липня, жовтня) кожного кварталу.