Вступ 2019: рейтингові списки
 

Національний університет «Львівська політехніка» розширює можливості для розвитку інклюзивної освітньої політики

31 січня 2019, 10:28
Наталія Павлишин, тижневик «Аудиторія»

У Львівській політехніці вже восьмий рік триває трансформація університетської інфраструктури у безбар’єрний навчальний простір та реалізовується інклюзивна освітня політика для задоволення широкого діапазону освітніх, інформаційних та соціальних потреб осіб із інвалідністю та хронічними захворюваннями. Нині цей напрям розвивається щораз активніше, розширюючи межі своєї діяльності. Про те, що вже зроблено та як інклюзія розвиватиметься надалі розповіли проректор Роман Корж та директор Міжнародного центру «Інтеграція», консультант із питань соціальної роботи Ніна Гайдук.

Здобутки Політехніки у запровадженні інклюзії

– Інклюзивна освітня політика в нашому університеті – цілеспрямована діяльність на міжнародному, національному, регіональному та локальному університетському рівнях, пов’язана з ухваленням відповідальних рішень – законів, постанов, наказів, процедур у галузі інклюзивної освіти. Розвиток системи інклюзивних освітніх послуг у нас здійснюють на основі регулярного оцінювання потреб, передусім осіб із інвалідністю, хронічними захворюваннями та іншими особливими освітніми потребами, зокрема й з потребами ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин, – наголосив проректор Роман Корж.

У цьому навчальному році у Політехніці на стаціонарній формі навчаються 225 студентів з інвалідністю, 2 студенти – учасники АТО, 508 студентів – дітей учасників АТО, 8 студентів – дітей загиблих учасників АТО, 153 студенти – внутрішньо-переміщені особи. В університеті працюють 227 працівників з інвалідністю, з них викладачів – 69 осіб.

Окрім цього, за проектом «Україна-Норвегія» від 2014 року діє програма «Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їхніх сімей в Україні». За цей час перепідготовку у Львівській політехніці пройшли 300 військовослужбовців, зокрема учасники бойових дій, звільнені в запас та члени їхніх родин.

Від 2011 року Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб із особливими потребами (в центрі зацікавлення якого незрячі діти і молодь) реалізує права на вищу освіту осіб із інвалідністю та хронічними захворюваннями, провадить просвітницьку діяльність та впроваджує інноваційні методики і послуги в царині інклюзивної освіти.

Понад три роки, від грудня 2015 року, оцінювання потреб та впровадження інноваційних стратегій, технологій та досвіду в галузі соціальної інклюзії та інклюзивної освіти, з урахуванням наших реалій у нашому університеті здійснює Міжнародний центр професійного партнерства «Інтеграція» Інституту гуманітарних і соціальних наук. Уже понад рік, від 2017 року, в структурі цього центру діє підрозділ Служби доступності до можливостей навчання «Без обмежень». За цей час розроблено модель (дорожню карту) надання інклюзивних освітніх послуг у Львівській політехніці, що визначає порядок індивідуального супроводу осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп в університеті.

Сформовано також Мережу партнерської взаємодії «Без обмежень», до складу якої входять знані українські та закордонні університети, а також інші партнерські організації, здебільшого на засадах укладених угод про співпрацю.

Ключовими партнерами Львівської політехніки у галузі соціальної інклюзії і інклюзивної освіти є Манітобський університет (м. Вінніпег, Канада) та Канадський центр дослідження інвалідності (м. Оттава, Канада), з якими співпрацюємо вже 20 років; Вюрцбурзький університет ім. Юліуса Максиміліана (Німеччина); Університет НОРД (Норвегія), Коледж Фредерик Ком’юнити (штат Меріленд, США), Державна агенція з вирішення проблем алкогольної та наркотичної залежності (м. Варшава, Польща).

Умови для осіб із інвалідністю та хронічними захворюваннями

– У нашій діяльності ми оперуємо, передусім, поняттями, задекларованими у нормативній базі. Серед них – поняття «Інклюзивне освітнє середовище», що розуміємо як «сукупність умов, способів і засобів їх реалізування для спільного навчання, виховної діяльності та розвитку здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей». Головне гасло, яким керуємося у своїй роботі – «Пристосовуємо середовище, а не людину!». Нам важливо, що це пристосування має здійснюватися задля задоволення потреб людей з інвалідністю на всіх рівнях, – наголосила Ніна Гайдук.

Систему інклюзивних освітніх послуг у Львівській політехніці формують чотири основні кластери: послуги для студентів та викладачів з інвалідністю, підвищення кваліфікації викладачів та всього персоналу університету у царині інклюзивної освіти, оволодіння новими методиками освіти студентів з інвалідністю, відповідно до нозології, трансформація навчального середовища і «Робота в Громаді» – передбачає налагодження співпраці з державними організаціями, органами самоврядування у галузях соціального забезпечення, охорони здоров’я, правової підтримки, реабілітації, спорту, рекреації, дозвілля тощо.

Порядок супроводу осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп у Львівській політехніці передбачає надання абітурієнтам загальної інформації про ресурси університету та наявність послуг у галузі інклюзивної освіти.

– Служба доступності «Без обмежень» допомагає студентам здійснювати такі кроки: звертатися до Служби доступності, оцінювати потреби студента для здобуття університетської освіти у повному обсязі, оцінювати ресурси університету для забезпечення індивідуального супроводу студента. А також допомагає укласти індивідуальний план супроводу студента із залученням фахівців-представників мультидисциплінарної групи університету для реалізування індивідуального плану та моніторить процес його виконання, вносячи, за потреби, пропозиції відповідних змін та уточнень. А після завершення навчання допомагає із працевлаштуванням, – додав Роман Орестович.

Окрім цього у нашому університеті триває формування безбар’єрного архітектурного простору, зокрема вже забезпечено доступність навчальних корпусів № 1 (перший поверх) та № 5, гуртожитку № 8 та розроблено проект трансформації гуртожитку № 6. Також розробляємо архітектурний атлас доступності інфраструктури Львівської політехніки.

Так розвиватиметься інклюзивний напрям у Політехніці

Діяльність Міжнародного центру «Інтеграція» грунтується на науковому пошуку, який здійснюють студенти, аспіранти, викладачі, беручи за приклад найкраще зі світового досвіду в галузях соціальної роботи, архітектури, інших галузях наукових знань. На особливу увагу заслуговують наукові стажування за кордоном, у країнах, що є лідерами в галузі соціальної інклюзії та імплементації інклюзивної освітньої політики. Це передусім Ізраїль, Польща, Німеччина та Норвегія, США та Канада.

– Добрим прикладом дієвості наукових стажувань є досвід діяльності Ветеранського центру американського Коледжу Фредерик Ком’юнити. З ними співпрацюємо вже понад 10 років, – додала Ніна Михайлівна. – Нинішня ситуація в Україні, спричинена агресією Росії на сході нашої держави, зобов’язує нас реагувати на нагальні потреби наших українських громадян, передусім ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їхніх родин, внутрішньо-переміщених осіб. Важливий орієнтир для нас у цій роботі – європейський та північно-американський досвід. І зокрема діяльність у нашому університеті міжнародного проекту «Україна-Норвегія» та Служби доступності «Без обмежень».

Основну мету Ветеранської служби вбачають у наданні освітніх та допоміжних послуг студентам-ветеранам війни, студентам – членам сімей ветеранів війни, внутрішньо-переміщеним особам, а також забезпеченні надання необхідної інформації та допомоги в умовах навчання у закладі вищої освіти.

Прикладом основних завдань новостворюваної служби є організування на території університету окремої локації та забезпечення реальної можливості для студентів-ветеранів війни збиратися і провадити час разом; мобілізація ресурсів університету в галузі адаптивної фізичної активності і спорту для здійснення реабілітації.

Розвиток інклюзивного напряму у Львівській політехніці підтримала і Вчена рада, прийнявши відповідну ухвалу. Згідно з нею у Міжнародному центрі професійного партнерства «Інтеграція» створять Ветеранську службу для учасників бойових дій – працівників та здобувачів вищої освіти, їхніх родин і внутрішньо-переміщених осіб, а також координаційно-консультаційну службу «Клініка здоров’я громади Львівської політехніки» зі залученням поліклінічного відділення № 1 (студентська поліклініка), 10-ї міської лікарні, медпункту, кафедри соціології та соціальної роботи, кафедри фізичного виховання ІГСН та Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Львівської політехніки. Окрему увагу приділять удосконаленню сайту університету, пристосувавши його до потреб осіб із порушеннями зору.

Кафедра соціології та соціальної роботи ІГСН у співпраці з Ресурсним центром освітніх інформаційних технологій для осіб із особливими потребами розроблять та запровадять навчальну програму з підвищення кваліфікації у царині соціальної інклюзії та інклюзивної освіти для адміністрації, науково-педагогічного та допоміжного персоналу університету.