Львівська політехніка проводить набір на підготовчі курси

Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Афтаназів Іван Семенович
Заступник завідувача кафедри: к.т.н., доц. Волошкевич Петро Павлович
Адреса: 

вул. Митрополита Андрея 5, 4-й н.к., кім. 110

Номер(и) телефону: 
(032) 258-23-60