Вступ 2019: рейтингові списки
 

Наукова діяльність кафедри економіки і маркетингу

Наукова діяльність кафедри економіки і маркетингу зосереджена на перспективних напрямах наукових досліджень, основними з яких є:

  1. Урбаністика та просторова економіка, регіональний маркетинг (к.е.н., доц. Лисяк Н. М., к.е.н. Олексюк Г. В., к.е.н. Попадинець Н. М., к.е.н. Пастернак О. І.).
  2. Актуальні проблеми економіки і маркетингу, формування ефективної моделі господарської системи в умовах євроінтеграційних процесів (к.е.н., доц. Батьковець Н. О., к.е.н. Лех І. А., старший викладач Колінко Н. О.).
  3. Дослідження теоретичних та прикладних аспектів соціально-гуманітарного розвитку України (к.і.н., доц. Цубов Л. В., к.і.н., доц. Божко Н. М., старший викладач Калінська О. П.). 

Для забезпечення оптимального поєднання науково-дослідного та навчально-виховного процесу кафедри заплановано:

  • посилення зв’язків із підприємствами та організаціями як потенційними роботодавцями для випускників кафедри;
  • посилення роботи з підготовки і публікації результатів наукових досліджень у міжнародних наукових журналах, що входять до наукометричних баз даних;
  • поглиблення співпраці з провідними вченими інших науково-дослідних, проектних і освітніх закладів України за напрямами наукових досліджень кафедри;
  • участь в організації та проведенні Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій;
  • налагодження міжнародної співпраці та виконання спільних міжнародних наукових проектів, забезпечення участі працівників кафедри в роботі міжнародних конференцій.
Оновлено 1 рік 1 міс тому