Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Наукова діяльність кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки

Напрями наукової роботи кафедри: Дослідження й оптимізація експлуатаційних властивостей автотранспортних машин і транспортних процесів.

  1. Аналіз і синтез інтелектуальних систем автомобіля. Професор Кіндрацький Б. І. запропонував концепцію і розробив методологію багатокритеріального структурно-параметричного синтезу машинобудівних конструкцій; створив математичні моделі та методи аналізу експлуатаційних характеристик роботизованих коробок передач і адаптивних підвісок автомобілів.
  2. Дослідження теплових процесів у вузлах тертя механізмів транспортних засобів. Професор Гудз Г. С. розробив теплові моделі дискових гальм автобусів з різними конструктивними та режимними параметрами на основі програмного комплексу «Фур’є – 2 XYZ».
  3. Оптимізація експлуатаційних властивостей автотранспортних засобів особливого призначення. Доцент Качмар Р. Я. Розробив методи моделювання експлуатаційних режимів АТЗ, ідентифікації дорожніх умов. Визначив показники руху і оцінювання паливно-економічних і екологічних властивостей автомобілів особливого призначення.

При кафедрі діє аспірантура і докторантура за спеціальностями: 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту; 05.22.02 – автомобілі та трактори; 05.02.02 – машинознавство.

Оновлено 1 рік 7 міс тому