Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Партнери кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки

  • Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра «Технічна експлуатація та сервіс автомобілів», м. Харків Kharkov National Automobile and Highway University, Department of «Technical maintenance and service vehicles», Kharkiv

Веб-сайт: www.khadi.kharkov.ua

Спільні наукові дослідження з проблем технічної експлуатації, сервісу і ремонту автомобільної техніки. Робота над удосконаленням процесу підготовки фахівців за напрямом «Автомобільний транспорт» і спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

  • Нішський університет, м. Ніш (Сербія) University of Niś, Niś (Serbia)

Веб-сайт: http://www.ni.ac.rs/en/

Обмін результатами наукових досліджень у галузі прикладної теорії коливань, проведення спільних науково-технічних конференцій і симпозіумів.

  • Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України, м. Львів Karpenko Physico-Mechanical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv

Веб-сайт: http://www.ipm.lviv.ua

Спільні наукові дослідження з проблем міцності, діагностування і ремонту автомобільної техніки. Організація міжнародних науково-технічних конференцій і симпозіумів.

  • Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук України, м. Львів Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv

Веб-сайт: http://www.iapmm.lviv.ua

Спільні наукові дослідження з проблем прикладної теорії коливань, міцності і прогнозування ресурсу автомобільної техніки.

  • Дилерський центр Volkswagen у Львові – ТзОВ «Алекс СО», м. Львів Dealer center Volkswagen in Lviv – «Alex CO», Lviv

Веб-сайт: http://www.vw.lviv.ua

Робота над удосконаленням процесу практичної підготовки фахівців за напрямом «Автомобільний транспорт» і спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».

Оновлено 1 рік 7 міс тому