Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Наука у Львівській політехніці

Основні показники наукової і науково-технічної діяльності за 2018 рік

У 2018 році науковці університету виконували:

  • 43 науково-дослідні роботи (далі – НДР), які фінансуються за кошти державного бюджету Міністерства освіти і науки України відповідно до тематичного плану наукових досліджень і розробок;
  • дві НДР за державним замовленням;
  • НДР за бюджетною програмою КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України»;
  • НДР за державною цільовою науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці;
  • чотири НДР за грантами Президента України;
  • чотири НДР за грантами ДФФД;
  • понад 250 госпдоговорів, з них чотири – міжнародні;
  • 15 міжнародних наукових про­ектів, колективних грантів (з них проекти програм «Горизонт 2020», НАТО);
  • сім наукових проектів, що фінансує Львівська політехніка (чотири наукових і науково-технічних проекти, три НДР для молодих учених);
  • 178 НДР в межах індивідуальних планів викладачів (кафедральна тематика).
Отримано 83 охоронних документи (патенти на винаходи і патенти на корисну модель) та вісім Свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
Укладено п'ять ліцензійних угод на право використання об’єктів інтелектуальної власності.
Організувано та проведено 58 наукових заходів (35 міжнародних, 23 всеукраїнських).

Оновлено 3 міс 1 день тому