Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636468 від 10.06.2015 р. (далі – Ліцензії) та Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу Національного університету «Львівська політехніка», затвердженого МОН України 30.06.2016 р. (далі – Акту), наказів МОН України № 1156л від 31.05.2016р., № 1499л від 25.11.2016р., № 1503л від 01.12.2016р., №1511л від 16.12.2016 р., №1521л від 06.01.2017 р., №13л від 27.01.2017 р., №28л від 10.02.2017 р., №38-л від 03.03.2017 р., №62-л від 31.03.2017 року, №113 від 02.06.2017 р. (далі – Наказів).

Правила прийому (далі — Правила) розроблені Приймальною комісією та затверджені Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (далі — Приймальна комісія) відповідно до законодавства України та Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 13 жовтня 2016 року № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за номером №1515/29645.

Положення Приймальної комісії

Аудіо запис наради зі вступної кампанії 2017 року   Нарада МОН 12.07. 14-00

 

Приєднані файлиРозмір
Процедура надання рекомендації щодо зарахування2.23 MB
Правила прийому на навчання до Львівської політехніки у 2017 році614.45 KB
Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році (ІППТ)354.36 KB
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання593.18 KB
Додаток 1. (ІППТ) Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання218.5 KB
Додаток 2. Перелік постанов Кабінету Міністрів України щодо напрямів128.43 KB
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший або другий (третій) курс385.28 KB
Додаток 3. (ІППТ) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший або другий (третій) курс265.49 KB
Додаток 4. Перелік спеціальностей, вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеню магістра1.89 MB
Додаток 4.(ІППТ) Перелік спеціальностей, вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеню магістра213.52 KB
Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 427.53 KB
Додаток 5. (ІППТ) Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 170.83 KB
Додаток 6.Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2017 році701.88 KB
Додаток 7. Перелік спеціальностей, щодо яких застосовуються пункти щодо яких застосовуються пункти 3.2, 6.4, 11,3 Правил192.21 KB
Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету у 2017 році180.32 KB
Додаток 9. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою155.13 KB
Додаток 10. Правила прийому та зарахування на навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України207.77 KB
Додаток 11. Зміни та доповнення до Правил прийому 376.73 KB
Додаток 12. Зміни та доповнення до Правил прийому 421.12 KB
Додаток 13. Зміни та доповнення до Правил прийому 384.31 KB
Додаток 14. Зміни та доповнення до Правил прийому 354.93 KB
Додаток 15. Зміни та доповнення до Правил прийому 194.38 KB
Додаток 16. Зміни та доповнення до Правил прийому 232.35 KB
Інформація щодо можливостей для навчання осіб з особливими потребами у Львівській політехніці165.41 KB
Оновлено 3 тижн 6 дн тому