Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті «Львівська політехніка» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, затвердженої наказом МОН України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – Ліцензії) та наказів МОН України № 1156л від 31.05.2016р., № 1499л від 25.11.2016р., № 1503л від 01.12.2016р., №1511л від 16.12.2016 р., №1521л від 06.01.2017 р., №13л від 27.01.2017 р., №28л від 10.02.2017 р., №38-л від 03.03.2017 р., №62-л від 31.03.2017 року, №113 від 02.06.2017 р., № 1156л від 31.05.2017 р., №145л від 07.07.2017 р., №160л від 21.07.2017 р. (далі – Наказів).

Правила прийому (далі — Правила) розроблені Приймальною комісією та затверджені Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка» (далі — Приймальна комісія) відповідно до законодавства України та Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2018 році (далі – Умови), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України) від 13 жовтня 2017 року № 1378 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за номером №1397/31265.
 

Приєднані файлиРозмір
Правила прийому на навчання до Львівської політехніки у 2018 році (зі змінами)560.42 KB
Правила прийому на навчання до до Відокремленого структурного підрозділу ІППТ Львівської політехніки у 2018 році724.02 KB
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліц. обсяги, терміни навчання600.5 KB
Додаток 1. (ІППТ) Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліц. обсяги, терміни 265.39 KB
Додаток 2. Перелік наказів МОН України щодо спеціальностей173.87 KB
Додаток 3. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста287.03 KB
Додаток 3. (ІППТ) Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР мол. спеціаліста330.17 KB
Додаток 4. Перелік спеціальностей, вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеню магістра2.23 MB
Додаток 4. (ІППТ) Перелік спеціальностей, вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття освітнього ступеню магістра255.39 KB
Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 447.85 KB
Додаток 5. (ІППТ) Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 148.97 KB
Додаток 6.Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного університету «Львівська політехніка» у 2018 роц410.01 KB
Додаток 7. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка192.17 KB
Додаток 8. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Університету у 2018 році251.07 KB
Додаток 9. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою155.16 KB
Додаток 10. Правила прийому та зарахування на навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України324.75 KB
Додаток 10.1 Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти та ДПА130.04 KB
Додаток 11. Зміни та доповнення до Правил прийому 210.17 KB
Додаток 12. Зміни та доповнення до Правил прийому 269.29 KB
Додаток 13. Зміни та доповнення до Правил прийому 234 KB
Додаток 14. Зміни та доповнення до Правил прийому 268.86 KB
Додаток 15. Зміни та доповнення до Правил прийому281.06 KB
Оновлено 10 год 31 хв тому
Оновлено 10 год 58 хв тому
Оновлено 11 год 23 хв тому
Оновлено 11 год 28 хв тому
Оновлено 11 год 33 хв тому