Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Напрями діяльності деканату післядипломної освіти

Основними напрямками діяльності деканату є навчальна, методична та організаційна робота.

Орієнтиром концепції роботи деканату післядипломної освіти є сучасний рівень викладання іноземних мов, їхнє  фахове спрямування та направленість на практичні результати, висока професійна підготовленість професорсько-викладацького складу, залучення студентів та аспірантів до навчання через практичне використання іноземних мов у міжнародних проектах та стажуваннях; інноваційний та науково-практичний рівень викладання спеціалізованих фахових предметів на курсах підвищення кваліфікації різного спрямування.

Основним положенням розвитку післядипломної освіти як такої ми вбачаємо у впроваджені принципів андрагогіки, які полягають у передачі ролі вчителя до учня, а саме дорослій людині, яка навчається належить провідна роль у процесі навчання.

Пріоритетні напрямки роботи деканату післядипломної освіти. У сфері навчально-методичної роботи є забезпечення високої якості теоретичних і практичних знань, підвищення конкурентоспроможності результатів навчання завдяки високій гарантованій якості, а також завдяки особистому професіоналізму та науковому авторитету викладачів.

До напрямків роботи деканату належать:

       1. ​Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького кладу ВНЗ відповідно до Наказу Міносвіти України «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»  № 48 від 24.01.2013 р.

       2. Курси іноземних мов Лінгвістично-освітнього центру ННІ АПО.

Забезпечуючи виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вдосконалення якості освіти та формування і вдосконалення іншомовної соціокультурної компетенції учнів, студентів, викладачів тощо, а також відповідно до Ухвали Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» № 45 від 27.09.2011р., діє Лінгвістично-освітній центр ННІ ПДО (ЛОЦ), який надає послуги із поглибленого вивчення іноземних мов, а саме англійської, польської, німецької та французької. Мета діяльності – вдосконалення іншомовної підготовки громадян України, у т.ч. працівників та студентів Національного університету «Львівська політехніка»; задоволення потреб іноземних громадян у вивченні української мови; надання методично-консультаційної допомоги викладачам та слухачам курсів іноземних мов; розширення діалогу між Національним університетом «Львівська політехніка» та іншими освітніми організаціями. Заходи щодо удосконалення ресурсної та інформаційної підтримки центру, пошук нових форм навчання, підвищення рівня активності слухачів, поліпшення змістового наповнення освітніх програм наступних курсів:

 • польська мова;
 • англійська мова;
 • німецька мова;
 • французька мова;
 • теорія і практика перекладу фахового тексту.

У сфері освітньої діяльності: організовано експрес курс навчання англійської мови «Літня школа» із залученням носіїв мови до проведення занять (спільно з міжнародною молодіжною волонтерською організацією AIESEC), розпочато роботу із запровадження програми навчання польської мови для отримання Карти поляка, в рамках проведення занять на курсах поглибленого вивчення іноземних мов запроваджено низку тематичних зустрічей з волонтером носієм мови так званих Розмовних клубів «Speaking clubs», удосконалено систему моніторингу знань слухачів та запроваджено он-лайн реєстрацію слухачів на курси.

       3. Міжнародна діяльність.

У  рамках проекту «Україна-Норвегія» спільно з Міжнародним фондом соціальної адаптації розпочато курси перепідготовки військових звільнених в запас та членів їхніх сімей за програмами: «Інформаційні технології у бізнесі» (Комп’ютерна графіка та Web-дизайн), (Комп’ютерна графіка та поліграфія) спеціальності «Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв», «Інтернет-маркетинг – розвиток бізнесу в Інтернеті», «Англійська мова. Стандарти НАТО», також «Англійська мова та візуальні комунікації».

Базовими кафедрами, які проводили курсову підготовку стали: каф. технологій управління (ІАПО), каф. інформаційних технологій видавничої справи (ІКНІ), Лінгвістично-освітній центр (ІАПО), каф. адміністративного і фінансового менеджменту (ІАПО).

Особливість українсько-норвезького проекту в тому, що він дає можливість поліпшити життя військовослужбовцям (здобути нові та додаткові знання, розширити кругозір та соціальні знайомства), військовим медикам (покращити знання англійської мови), членам їхніх сімей (наприклад, дружинам опанувати нову цивільну спеціальність, налагодити знайомства).

       4. Курси підвищення кваліфікації (технічні напрямки)

Ці курси розраховані на фахівців з вищою освітою, які можуть розширити та поглибити знання та уміння за своєю спеціальністю, а також здобути нову спеціальність з усіх напрямків підготовки, акредитованих в університеті. Проведена робота щодо оновлення науково-методичних та навчальних комплексів для поліпшення роботи на наступних технічних курсах. Цей напрямок курсів отримав наступне розгалуження за тематиками:

 •  «Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю та складними інженерно-геологічними умовами»;
 •   «Оцінювання захищеності інформації. Виявлення закладних пристроїв»;
 • «Правила технічної та безпечної експлуатації установок очистки газу. Використання газоочисних пристроїв та умови роботи з ними»;
 • «Базовий курс з належної виробничої практики GMP»;
 • «Енергетичний менеджмент»;
 • «Технологія виробництва та контроль якості в’яжучих речовин і виробів на їхній основі».

Спеціалісти у галузі електроенергетики

З метою виконання Наказу Міністерства палива та енергетики України  № 75 від 09.02.2004  «Про затвердження Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики» проводиться робота щодо проведення курсів за наступними тематиками:

 • Диспетчер району та підприємства електричних мереж;                
 • Спеціаліст з експлуатації та ремонту розподільних електричних мереж;              
 • Спеціаліст з релейного захисту й автоматики;              
 • Спеціаліст з експлуатації і ремонту повітряних ліній електропередачі;              
 • Спеціаліст з експлуатації та ремонту підстанцій;
 • Спеціаліст з технічного аудиту (інспектор енергонагляду);
 • Спеціаліст з високовольтних вимірювань, випробувань ізоляції,захисту від перенапруги обладнання енергопідприємств;
 • Інженер (керівник) групи з експлуатації приладів обліку.              

У рамках співпраці ННІ АПО та кафедри ЕСМ з ПАТ «Львівобленерго» було укладено низку програмам підвищення кваліфікації для фахівців у галузі електроенергетики. З початку 2015 року близько 140 фахівців з енергетичних підприємств (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Луцьк, Рівне, Дніпропетровська, Хмельницька атомна електростанція, Ужгород, Хмельницький, Тернопіль, Житомир, Рівненська атомна електростанція)   пройшли додаткове навчання та успішно завершили курси. До програми навчання входить 78 годин лекційних і практичних занять у лабораторіях, а також одне практичне заняття у Львівському обленерго.

       5. Додаткова освіта (для осіб скерованих Львівським обласним центром зайнятості)

З метою впровадження Наказу Мінсоцполітики України, МОН України № 318/655 від 31.05.13 року «Про затвердження Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних» проводимо роботу з Львівським обласним центром зайнятості щодо професійного навчання безробітних за наступними програмами:

 • «Англійська мова в туристичній індустрії та готельно-ресторанному бізнесі»;
 • «Англійська мова для ІТ спеціалістів»;
 • «Інформаційні технології в бізнесі. Комп’ютерна графіка та WEB- дизайн»;
 • «Інтернет-маркетинг: розвиток бізнесу в Інтернеті»;
 • «Експлуатація міського житлового фонду»;
 • «Організація і методика ведення бухгалтерського обліку малих підприємницьких структур»;
 • «Організація туристичної діяльності»;
 • «Сучасні технології створення картографічних матеріалів»;
 • «Використання технології просторового моделювання об’єктів в сучасному геодезичному виробництві»;
 • «Документознавство та інформаційна діяльність».

Структура організації навчальної, методичної та організаційної роботи деканату післядипломної освіти:

 • формування навчальних планів, орієнтованих на потреби слухача;
 • укладення навчальних планів на основі сформульованих результатів навчання (знання, уміння, навички і компетенції для успішного працевлаштування);
 • виходячи із бачення розвитку професії, пошук оптимальних шляхів надання слухачам можливостей здобути визначені компетентності;
 •  забезпечення якісного рівня викладання на основі принципу «навчання через практику»;
 • розробка і впровадження нових навчальних курсів та спецкурсів;
 • дотримання ефективної комунікативної культури (вміти слухати і чути інших, вміти формулювати свої і толерувати інші погляди);
 • участь у програмах подвійних дипломів.

Для досягнення запланованих результатів необхідно забезпечення всіх навчальних дисциплін навчально-методичними матеріалами. Розробка курсів практичних занять у вигляді мультимедійних презентацій, слайд-курсів, використання відеоматеріалів; проведення методичних семінарів і майстер класів та залучення до їх проведення іноземних фахівців. Активне використання мультимедійного обладнання при проведенні практичних занять.

Оновлено 11 міс 4 тижн тому