Вступ 2019: рейтингові списки
 

Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 КК України)

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кaндидaтa юридичних нaук
Автор: 
Сосніна Ольга Володимирівна
Науковий керівник / консультанти: 
доктор юридичних наук, професор Канцір Володимир Степанович
Спеціальність: 
12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
Дата захисту: 
25.04.2017
Статус: 
захищена