Міжнародна науково-практична конференція «Традиційні та експериментальні методи вивчення і подолання медико-біологічних проблем забезпечення оптимальної життєдіяльності людини і живої природи»