Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Заходи заохочення і стягнення щодо мешканців

Заохочення.

За активну участь у культурно-масових заходах і роботі з покращання умов і побутового обслуговування мешканців гуртожитку заохочують:

  • оголошенням подяки;
  • преміюванням або нагородженням цінним подарунком;
  • покращанням умов проживання;
  • повідомленням батьків «листом-подякою від Ректора» про зразкову поведінку та особливий внесок у розвиток студентського самоврядування і збереження матеріальної бази Студмістечка.

Стягнення.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку на мешканців накладають стягнення:

  • зауваження;
  • догану;
  • непоселення в гуртожиток на наступний рік;
  • виселення з гуртожитку;
  • відрахування з Університету.

Стягнення за порушення Правил накладається безпосередньо після порушення, але не пізніше від одного місяця з дня його виявлення.

Наказ про накладання стягнення на особу, яка порушила Правила, обов’язково доводять до її відома та до відома студентів інституту чи підрозділу (аспірантура, підготовче відділення і т. д.) та мешканців гуртожитків.

Заохочення і стягнення мешканцям гуртожитків, студентам, аспірантам, слухачам підготовчих відділень у встановленому в Університеті порядку виносяться Ректором (директором інституту) за поданням Студентської ради і коменданта гуртожитку або дирекції Студмістечка, погодженим із студентським профкомом.