Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата економічних наук
Автор: 
Шпакович Ірина Романівна
Науковий керівник / консультанти: 
д.е.н., проф. Олексів Ігор Богданович
Спеціальність: 
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
Дата захисту: 
06.04.2016
Статус: 
захищена