Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів

Дисертація на здобуття наукового ступеня: 
кандидата технічних наук
Автор: 
Ліщук Роман Ігорович
Науковий керівник / консультанти: 
д. т. н, проф. Кучерук Володимир Юрійович,
Спеціальність: 
05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти
Дата захисту: 
27.05.2016
Статус: 
захищена