Наукова діяльність кафедри містобудування

На кафедрі успішно розвивається фундаментальна наукова школа містознавства (керівник — проф. Петришин Г.П.), що вилилося у численних публікаціях міжнародного та загальноукраїнського рівня. Науково-практичний напрям діяльності кафедри — «Планування і реконструкція міст і територій» — реалізовується у науково-дослідних роботах:

 • «Методологічні основи розвитку та реконструкції мережі поселень та вибраних міст у сучасних економічних умовах», науковий керівник — проф. к. арх. Петришин Г.П. (№ держ. реєстрації 0113 U005280);
 • «Розвиток рекреації в Українських Карпатах», науковий керівник — доц., к.арх. Шульга Г.М. (№ держ. реєстрації 0113 U005277);
 • «Планування і реконструкція територій міст в умовах суспільних трансформацій», науковий керівник — доц., к.арх. Соснова Н.С. (№ держ. реєстрації 0113 U005276). 

У науково-дослідній роботі працівниками кафедри опрацьовуються теми, актуальні для Львова та регіону:

 • про динамічну природу містобудівної системи та про процеси самоорганізації в містобудівній системі;
 • про генезу і проблеми просторового розвитку Львова .та інших міст регіону;
 • про проблеми містобудівного розвитку малих міст; 
 • про роль туристичної логістики у формуванні та розвитку територіальної організації туризму та багато інших, актуальних для сьогодення тем.

Результати наукової діяльності кафедри втілилися у підготовці та виданні навчального посібника, рекомендований науково-методичною радою Національного університету «Львівська політехніка» до видання для студентів напряму підготовки 191 «Архітектура та містобудування»:

 • Містобудівне проектування/ за ред. Г.П. Петришин, Б.С. Посацького, Ю.В. Ідак. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, Частина І: Місто як об’єкт проектування: навч. Посібник. — 2016. — 328 с.;
 • Містобудівне проектування/ за ред. Г.П. Петришин, Б.С. Посацького, Ю.В. Ідак. — Львів: Видавництво Львівської політехніки,  Частина 2 : Проектування структурних елементів міста. 2017. -— 266 с..

Кафедра успішно проводить міжнародні наукові заходи, зокрема:

 • Міжнародна конференція «VIENNA’LVIV Urban studies and architectural tendencies», Львів, 19 листопада 2015 р. до 20-ліття академічної кооперації;
 • Міжнародний круглий стіл «Шляхи вирішення транспортних проблем в історичній частині Львова» 16 грудня 2015 р.
 • Міжнародний науково практичний симпозіум «Арнольд Рерінг — мистецтво і природа в урбаністичному розвитку Львова», 19-21 травня 2016 р.
Оновлено 9 міс 1 тижд тому