Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Правила проведення І і ІІ турів Олімпіади

До участі в Олімпіаді допускаються громадяни України, що отримали повну загальну середню освіту, або можуть отримати документ про повну загальну середню освіту у рік проведення Олімпіади.

Олімпіада проводиться у два тури.

  • I тур – дистанційний (в онлайн-режимі);
  • II тур – очний (безпосередньо у Національному університеті «Львівська політехніка»).

Обидва тури проводяться з наступних дисциплін:

  • математика;
  • фізика;
  • іноземна мова (англійська, німецька, французька);
  •  хімія.

Для участі у І турі здійснюється реєстрація на веб-сайті Олімпіади в період, затверджений Оргкомітетом, а для участі у ІІ турі — згідно з формою в день проведення ІІ туру Олімпіади.

Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої інформації.

При цьому, під час електронної реєстрації, учасник Олімпіади обирає лише одну дисципліну, з якої він буде брати участь в Олімпіаді.

Безпосередня тривалість І туру змагань — 1 астрономічна година. У визначений час учасник за посиланням відкриває веб-сайт Олімпіади, уважно ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що на ознайомлення з інструкцією відводиться 15 хвилин. Учасник може розв'язувати завдання у будь-якій послідовності. У визначений час система тестування припинить свою роботу і буде сформовано підсумкову таблицю.

Після проведення І туру Олімпіади Оргкомітет оприлюднює на сайті Олімпіади результати тестування та правильні відповіді.

Учасники, які набрали не менше 75% балів у І турі допускаються до участі в ІІ турі із того самого предмету.

ІІ тур проходить у очній формі безпосередньо у Національному університеті «Львівська політехніка». Тривалість ІІ туру змагань — 1 астрономічна година. Учасник ознайомлюється із загальною інструкцією щодо виконання завдань та нарахування балів і виконує завдання, беручи до уваги, що на ознайомлення з інструкцією відводиться 15 хвилин. Учасник може розв'язувати завдання у будь-якій послідовності. Про місце та час проведення учасники інформуються через веб-сайт Олімпіади та шляхом розсилки учасникам ІІ туру запрошень на їх електронні скриньки. Учасникам ІІ туру Олімпіади дозволяється користуватися лише комп’ютерним обладнанням, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються Оргкомітетом, забороняється при виконанні завдань використовувати допомогу інших осіб. Учасник ІІ туру Олімпіади повинен мати при собі документ, який засвідчує його особу (паспорт або свідоцтво про народження).

Учасники ІІ туру Олімпіади повинні дотримуватись вимог її проведення, норм і правил техніки безпеки, виявляти бережливість у використанні обладнання, комп’ютерної техніки та інструментів. У разі порушення цих вимог рішенням Оргкомітету вони можуть бути усунені від змагань та дискваліфіковані.

Отримані у І або ІІ турі Олімпіади бали це — результат тестування з одного конкурсного предмету, який оцінюється за 100- бальною шкалою.

Учасникам ІІ туру Олімпіади під час розрахунку конкурсного балу при вступі до Національного університету «Львівська політехніка» нараховуються до 20-ти додаткових балів до сертифікату ЗНО з обраного під час реєстрації для участі в Олімпіаді предмету за виконання таких умов одночасно:

  • якщо даний предмет є конкурсним для обраної вступником спеціальності;
  • якщо вступник отримав не менше ніж 90% максимального балу у ІІ турі Олімпіади.
  • якщо вступник вступає на спеціальності, вказані у додатку 7 до Правил.

Загальна сума балів сертифікату ЗНО з обраної дисципліни та додаткових балів за результатами ІІ туру Олімпіади не може перевищувати 200.  

Кількість балів, отриманих учасниками Олімпіади, оприлюднюється Приймальною комісією Університету після затвердження результатів Олімпіади.

Результати, отримані учасниками ІІ туру Олімпіади, можуть бути використані під час обчислення конкурсного балу вступника тільки у рік проведення Олімпіади.

Всі інші питання, пов’язані з проведенням олімпіади, визначаються Оргкомітетом, а питання щодо нарахування додаткових балів – Приймальною комісією Університету.

Приєднані файлиРозмір
Правила проведення425.88 KB
Оновлено 10 міс 3 тижн тому