Підготовка до вступу та ЗНО

Гуртки Малої технічної академії

 

Методична література

Підручники, навчальні посібники

 1. Посацький С. Л. Опір матеріалів. – Львів: Видавництво Львівського університету, 1973 р. – 404 с.
 2. Ольховий І. М. Розв’язування контрольних розрахункових робіт з теорії пружності. Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вузів. – Львів: Видавництво ЛПІ, 1976. – 108 с.
 3. Павлище В. Т., Харченко Є. В., Барвінський А. Ф., Гаршнєв Ю. Г. Прикладна механіка: Навчальний посібник / За ред. В. Т. Павлище. – Львів: Інтелект-Захід, 2004. – 368 с.
 4. Ольховий І. М., Стасюк Б. М., Станкевич В. З. Короткий курс опору матеріалів: Навчальний посібник. – Серія «Дистанційне навчання». – № 18. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 194 с.
 5. Гурняк Л. І., Гуцуляк Ю. В., Юзьків Т. Б. Опір матеріалів: Посібник для вивчення курсу при кредитно-модульній системі навчання. – Львів: Новий світ – 2000, 2005. – 364с.

Методичні вказівки

 1. Розрахунок стрижнів при крученні: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів базових напрямів 0901 «Інженерна механіка», 0905 «Енергетика», 0921 «Будівництво», 0923 «Зварювання», 0926 «Водні ресурси» та 0928 «Пожежна безпека» / Укл.: Є. В. Харченко, Б. С. Білобран, М. І. Войтович, Б. Т. Мартинович. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 16 с.
 2. Проектний розрахунок стиснутих стрижнів на стійкість: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів базових спеціальностей: 0901 «Інженерна механіка», 0921 «Будівництво», 0926 «Водні ресурси», 0905 «Енергетика»,  0928 «Пожежна безпека», 0923 «Зварювання» / Укл.: Є. В. Харченко, Б. Т. Мартинович, Б. М. Стасюк, Б. С. Воробець. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 16 с.
 3. Розрахунок балок при прямому згині: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів базових напрямів 0901 «Інженерна механіка», 0905 «Енергетика», 0921 «Будівництво», 0923 «Зварювання», 0926 «Водні ресурси», 0928 «Пожежна безпека» / Укл.: Є. В. Харченко, М. І. Войтович, Б. С. Воробець, Б. М. Стасюк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 28 с.
 4. Геометричні характеристики плоских перерізів: завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів будівельних та механічних спеціальностей стаціонарної форми навчання / Укл.: Є. В. Харченко, Б. М. Стасюк, Б. С. Білобран, Б. С. Воробець, Б. Т. Мартинович. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 32 с.
 5. Розрахунок статично не визначуваних плоских рам на міцність і жорсткість: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів будівельних та механічних спеціальностей / Укл.: Є. В. Харченко, Б. С. Білобран, М. І. Войтович, Б. С. Воробець, Б. М. Стасюк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 24 с.
 6. Розрахунок вала на витривалість під дією циклічних навантажень.: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів базових напрямів 0901 «Інженерна механіка», 0905 «Енергетика», 0921 «Будівництво», 0923 «Зварювання», 0926 «Водні ресурси», 0928 «Пожежна безпека» / Укл.: Є. В. Харченко, М. І. Войтович, Б. С. Воробець, Б. Т. Мартинович, Б. М. Стасюк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 20 с.
 7. Методичні вказівки та приклади розв’язання задач для розрахункових домашніх робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей. Частина І / Укл. Ольховий І. М., Піскозуб Л. І. – Львів: ДУЛП, 1994. – 53 с.
 8. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Опір матеріалів» (частина ІІ) для студентів стаціонарної форми навчання інженерно-технічних спеціальностей. Частина ІІ / Укл. Б. С. Білобран, М. І. Войтович, Л. І. Гурняк та ін. – Львів: ДУЛП, 1994. – 76 с.
 9. Завдання для домашніх розрахункових робіт з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей стаціонарної форми навчання Укл. Б. С. Білобран, Б. С. Воробець, Ю. В. Гуцуляк – Львів: ДУЛП, 1994. – 52 с.
 10. Завдання для домашніх розрахункових робіт з курсу «Опір матеріалів» (частина ІІ) для студентів стаціонарної форми навчання інженерно-технічних спеціальностей Укл. Б. С. Білобран, М. І. Войтович, Ю. В. Гуцуляк, Л. І. Гурняк, І. М. Ольховий,
  Л. Й. Піскозуб та інш. – Львів: ЛПІ, 1993. – 55 с.
 11. Методичні вказівки до самостійної роботи при вивченні опору матеріалів для курсантів військового інституту. Частина I / Укл.: Хай М. В., Гуцуляк Ю. В., Ольховий І. М., Станкевич В. З., Стасюк Б. М. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», каф. опору матеріалів. Комп’ютерний роздрук. Реєстр № 868 від 24.09.2002. – 56 с.
 12. Методичні вказівки до самостійної роботи при вивченні опору матеріалів для курсантів військового інституту. Частина II / Укл.: Хай М. В., Ольховий І. М., Станкевич В. З., Стасюк Б. М. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», каф. опору матеріалів. Комп’ютерний роздрук. Реєстр № 883 від 7.11.2002. – 44 с.
 13. Опір матеріалів. Контрольні завдання для студентів механічних та будівельних спеціальностей заочної форми навчання. Частина І / Укл. Б. С. Воробець, І. М. Ольховий, В. З. Станкевич, М. В. Хай. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999. – 20 с.
 14. Опір матеріалів: Контрольні завдання з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних та будівельних спеціальностей заочної форми навчання базових напрямів 0901 «Інженерна механіка», 0921 «Будівництво», 0926 «Водні ресурси». Частина ІІ / Укл.: М. І. Войтович, Б. С. Воробець, Б. Т. Мартинович. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 16 с.
 15. Методичні вказівки з прикладами розв’язування задач з курсу «Опір матеріалів» для студентів механічних та будівельних спеціальностей заочної форми навчання базових напрямів 0901 «Інженерна механіка», 0921 «Будівництво», 0926 «Водні ресурси». Частина ІІ / Укл.: М. В. Хай, М. І. Войтович, Б. С. Воробець,. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2002. – 32 с.
 16. Опір матеріалів. Основи теорії пружності та пластичності. Методичні вказівки з прикладами розв’язування задач для студентів заочної форми навчання базового напрямку 0921 «Будівництво». Частина ІІІ / Укл.: Воробець Б. С., Мартинович Б. Т. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 32 с.
 17. Завдання для домашніх розрахункових робіт з курсу «Механіка руйнування будівельних конструкцій» для студентів будівельних спеціальностей стаціонарної форми навчання / Укладачі: Стасюк Б. М., Станкевич В. З. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2004. – 16 с.
 18. Механіка руйнування: Короткий курс лекцій з прикладами розв’язування задач. / Укл.: Хай М. В., Стасюк Б. М., Станкевич В. З. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2002. – 37 с.
 19. Розрахунок стрижнів при крученні: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів базових напрямів 0901 «Інженерна механіка», 0905 «Енергетика», 0921 «Будівництво», 0923 «Зварювання», 0926 «Водні ресурси» та 0928 «Пожежна безпека» / Укл.: Є. В. Харченко, Б. С. Білобран, М. І. Войтович, Б. Т. Мартинович. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 16 с.
 20. Проектний розрахунок стиснутих стрижнів на стійкість: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів базових спеціальностей: 0901 «Інженерна механіка», 0921 «Будівництво», 0926 «Водні ресурси», 0905 «Енергетика», 0928 «Пожежна безпека», 0923 «Зварювання» / Укл.: Є. В. Харченко, Б. Т. Мартинович, Б. М. Стасюк, Б. С. Воробець. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 16 с.
 21. Розрахунок балок при прямому згині: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів базових напрямів 0901 «Інженерна механіка», 0905 «Енергетика», 0921 «Будівництво», 0923 «Зварювання», 0926 «Водні ресурси», 0928 «Пожежна безпека» / Укл.: Є. В. Харченко, М. І. Войтович, Б. С. Воробець, Б. М. Стасюк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 28 с.
 22. Геометричні характеристики плоских перерізів: завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів будівельних та механічних спеціальностей стаціонарної форми навчання / Укл.: Є. В. Харченко, Б. М. Стасюк, Б. С. Білобран, Б. С. Воробець, Б. Т. Мартинович. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 32 с.
 23. Розрахунок статично не визначуваних плоских рам на міцність і жорсткість: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Опір матеріалів» для студентів будівельних та механічних спеціальностей / Укл.: Є. В. Харченко, Б. С. Білобран, М. І. Войтович, Б. С. Воробець, Б. М. Стасюк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 24 с.
 24. Розрахунок вала на витривалість під дією циклічних навантажень.: Завдання та методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з курсу «Опір матеріалів» для студентів базових напрямів 0901 «Інженерна механіка», 0905 «Енергетика», 0921 «Будівництво», 0923 «Зварювання», 0926 «Водні ресурси», 0928 «Пожежна безпека» / Укл.: Є. В. Харченко, М. І. Войтович, Б. С. Воробець, Б. Т. Мартинович, Б. М. Стасюк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – 20 с.
 25. Розрахунок прямокутних пластин при згині методом скінчених елементів. Завдання для контрольної роботи з курсу "Автоматизований розрахунок будівельних конструкцій програмним комплексом FEMAP - NASTRAN" для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання»/ Укладачі: Харченко Є.В., Стасюк Б.М., Станкевич В.С., Ковальчук Р.А. - Львів: НУ "Львівська політехніка", 2010. - 20 с.
 26. Розрахунок консолі при прямому згині методом скінчених елементів. Інструкція до лабораторної роботи № 11 по курсу "Опір матеріалів" для студентів інженерно-технічних спеціальностей /Укладачі:Стасюк Б.М., Ковальчук Р.А. - Львів: НУ" Львівська політехніка", 2011. - 23с.
 27. Розрахунок балок при прямому згині методом скінчених елементів. Методичні вказівки для розрахунково-графічної роботи з курсу "Опір матеріалів" для студентів будівельних спеціальностей / Укладачі:Стасюк Б.М., Ковальчук Р.А. - М.: НУ "Львівська політехніка", 2011. - 34с.

Інструкції до лабораторних робіт

 1. Випробування сталі на розтяг. Інструкція до лабораторної роботи № 1 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл. Білобран Б. С. – Львів: ДУЛП, 1994. – 8 с.
 2. Випробування сталі, чавуну, деревини та цементного каменя на стиск: Інструкція до лабораторної роботи № 2 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: М. І. Войтович, Б. Т. Мартинович. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 8 с.
 3. Експериментальне визначення закону Гука. Визначення модуля пружності та коефіцієнта Пуассона для сталі. Інструкція до лабораторної роботи № 3 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Л. Й. Піскозуб, В. М. Чубриков. – Львів: ДУЛП, 1994. – 12 с.
 4. Визначення модуля зсуву із випробувань на кручення. Інструкція до лабораторної роботи № 4 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Мартинович Б. Т. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003. – 7 с.
 5. Дослідження напружень і переміщень при прямому згині балок. Інструкція до лабораторної роботи № 6 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Мартинович Б. Т. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2003. – 7 с.
 6. Дослідження косого згину прямого стержня. Інструкція до лабораторної роботи № 7 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Станкевич В. З., Стасюк Б. М. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2002. – 7 с.
 7. Визначення положення центра згину. Інструкція до лабораторної роботи № 9 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Ч. Н. Койфман. – Львів: ЛПІ, 1991. – 8 с.
 8. Дослідження напружень і переміщень у плоскій статично невизначній рамі. Інструкція до лабораторної роботи № 15 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Ольховий І. М. – Львів: ДУЛП, 1994. – 9 с.
 9. Дослідження явища концентрації напружень при розтягу смуги з отвором. Інструкція до лабораторної роботи № 16 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Ольховий І. М. – Львів: ДУЛП, 1994. – 8 с.
 10. Дослідження напруженого стану при позацентровому і центральному розтягу смуги. Інструкція до лабораторної роботи № 19 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Ольховий І. М. – Львів: ДУЛП, 1994. – 10 с.
 11. Дослідження прямого згину статично невизначної балки. Інструкція до лабораторної роботи № 20 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Піскозуб Л. Й. – Львів: ДУЛП, 1994. – 10 с.
 12. Дослідження деформацій балки при прямому поперечному згині. Інструкція до лабораторної роботи № 24 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Л. І. Гурняк. – Львів: ЛПІ, 1990. – 8 с.
 13. Дослідження напружень і деформацій у пружній системі при ударі. Інструкція до лабораторної роботи № 25 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Гурняк Л. І. – Львів: ЛПІ, 1991. – 8 с.
 14. Дослідження напружень і переміщень у балках рівного опору. Інструкція до лабораторної роботи № 27 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Ольховий І. М. – Львів: ДУЛП, 1994. – 10 с.
 15. Дослідження стійкості стиснутих прямих стержнів. Інструкція до лабораторної роботи № 28 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Л. І. Гурняк. – Львів: ДУЛП, 1994. – 8 с.
 16. Дослідження механіки деформування і міцності витих циліндричних пружин. Інструкція до лабораторної роботи № 29 з курсу «Опір матеріалів» для студентів інженерно-технічних спеціальностей / Укл.: Гурняк Л. І., Стасюк Б. М. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2002. – 11 с.
Оновлено 3 years 6 міс тому