Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Конкурс Ф75 «Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» на 2018 рік

До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту):

 • доктори наук – до 35 років,
 • докторанти – до 33 років,
 • кандидати наук – до 30 років.

При розгляді проектів оцінюються:

 • актуальність тематики;
 • оригінальність наукової ідеї;
 • наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;
 • наукова кваліфікація молодого вченого;
 • забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

Для подання запиту на участь у конкурсі необхідно:

 1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі). Реєстрація керівника та всіх виконавців проекту є обов'язкова.
 2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф75.
 3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених і студентів.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

 1. Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із титульним аркушем, що містить підпис керівника організації, мокру печатку та підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після збереження файлу електронного запиту) – 2 примірники.
 2. Гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень (за зразком – contest.dffd.gov.ua – меню «Документи»).
 3. Довідка з місця роботи із зазначенням посади.
 4. Два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань), копії патентів та авторських свідоцтв.
 5. Завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація).
 6. Завірена копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.

Всі документи оформлюються без файлів в паперову папку на зав’язках!

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном

(044)246-39-29 або 

електронною поштою – office@dffd.gov.ua.