Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Cтажування «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University»

Стажування проходитиме 12-23 червня 2017 р. (12 червня – 18 червня – дистанційна робота,

19-23 червня – безпосереднє стажування в університеті на території Польщі).

Програма стажування

Модуль 1. Організація навчального процесу та програми підготовки студентів в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University (36 годин аудиторної та позааудиторної роботи).
1.1         Факультети та програми підготовки студентів в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
1.2         Організація навчального процесу у Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
1.3         Особливості отримання другого диплому США.
1.4         Інтернаціоналізація навчального процесу та можливості отримання освіти в Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University для студентів з інших країн.
Модуль 2. Інноваційні технології, науково-методичне та інформаційне забезпечення освітнього процесу (36 годин аудиторної та позааудиторної роботи).
2.1.       Використання інноваційних технологій в освітньому процесі.
2.2.       Академічна мобільність студентів як органічна частина навчального процесу в університеті.
2.3.       Науково-методичного надбання університету.
2.4.       Лекції, практика та семінари за напрямами підготовки (показові заняття).
Модуль 3. Наука як основа освітнього процесу (36 годин аудиторної та позааудиторної роботи).
3.1.       Досвід наукової діяльності Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
3.2.       Наукові проекти та наукові видання Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.
3.3.       Підготовка наукової доповіді для участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2017: теоретична цінність та практична значущість».
3.4.       Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2017: теоретична цінність та практична значущість».

Дистанційна частина стажування (з 12 по 18 червня) містить у собі:
1.    Вивчення організаційної структури університету та програм підготовки через доступ до офіційного сайту університету.
2.    Ознайомлення з примірниками навчально-методичного забезпечення навчального процесу (надсилається учасникам стажування електронною поштою).
3.    Вивчення досвіду дистанційної освіти та проходження дистанційного курсу з предмету за вибором (4 години) (перелік предметів та код доступу надається).
4.    Підготовка наукової доповіді на конференцію.
5.    Ознайомлення з примірниками віртуальних лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін.

Очна частина стажування (з 19 по 23 червня) містить у собі презентацію університету, безпосереднє ознайомлення з матеріально-технічною частиною університету, аудиторну та позааудиторну роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації, участь у конференції, наукові дискусії, роботу з бібліотечним фондом університету. 

Приєднані файлиРозмір
stazhuvannya_v_polshchi.docx33.24 KB