Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

Стипендії імені Редкліфа інституту передових досліджень Гарвардського університету

Інститут передових досліджень імені Редкліфа Гарвард­сь­­ко­­­го універ­си­те­ту надає стипендії докторам наук для проведен­ня як індивідуальних, так і спільних досліджень у галу­зях: гуманітарних і соціальних наук (архітектура, еко­но­мі­­капсихологія, філософія, соціологія, гендерні науки, то­що); природничих, технічних і математичних наук (фізи­ка, біофізика, хімія та хімічна інженерія, елек­тро­те­х­­ніка, ма­те­ріалознавство, біоінформатика, елек­т­ро­техніка, при­к­лад­на математика, комп’ютерні нау­ки, тощо).

Галузь досліджень: гуманітарні та соціальні науки, природничі, технічні та математичні науки

Тривалість стипендії – 1 рік.

Розмір стипендії – $75 000.

Конкурс відкриється весною 2017р.

Контакти:

Для гуманітарних та соціальних наук – fellowships@radcliffe.harvard.edu

Для природничих, технічних та математичних наук – sciencefellowships@radcliffe.harvard.edu

Документи надсилають за адресою:

Radcliffe Fellowship Program
8 Garden Street
Byerly Hall
Cambridge, MA 02138