Запис вебінару «Особливості вступної кампанії 2017 року»

VI Міжнародний радіоелектронний форум "Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку"

Перелік тематичних наукових конференцій Форуму:

1. Міжнародна наукова конференція «РАДІОЛОКАЦІЯ. СУПУТНИКОВА НАВІГАЦІЯ. РАДІОМОНІТОРИНГ»
Секція 1. Радіолокаційні, телевізійні та акустичні системи і технології.
Секція 2. Глобальні, локальні та інтегровані системи супутникової навігації і точного позиціонування.
Секція 3. Системи та технології управління використанням радіочастотного ресурсу.
2. Міжнародна наукова конференція «ПРОБЛЕМИ БІОМЕДІНЖЕНЕРІЇ. НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ»
Секція 1. Методи і засоби обробки і аналізу медичних сигналів і зображень.
Секція 2. Клінічна інженерія.
Секція 3. Математичне моделювання та методи досліджень у біології та медицині.
Секція 4. Інформаційні технології і системи в медицині, біології, фармакології, психології та екології.
Секція 5. Біонанотехнології і біоматеріаловедення.

3. Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ: НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ»
Секція 1. Основи теорії телекомунікаційних систем.
Секція 2. Управління, адаптація, самоорганізація в інфокомунікаційних системах, програмно-конфігуровані мережі.
Секція 3. Методи побудови , проектування і планування інфокомунікаційних систем.
Секція 4. Обработка и защита информации в инфокоммуникационных системах.
Секція 5. Мобільні інфокомунікаційні системи та обробка сигналів.
Секція 6. Когнитивні технології та системи.
Секція 7. Інформаційна безпека в інфокомунікаційних системах.
4. Міжнародна наукова конференція «МЕТРОЛОГІЯ, ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ»
Секція 1. Теоретичні основи метрології.
Секція 2. Вимірювання геометричних та механічних величин.
Секція 3. Електрорадіовимірювання.
Секція 4. Вимірювання обсягу витрат тиску та температури.
Секція 5. Вимірювання світлових та кольорових величин.
5. Міжнародна наукова конференція «ФУНКЦІОНАЛЬНА БАЗА НАНОЕЛЕКТРОНІКИ»
Наукові напрямки конференції:

 • нові фундаментальні положення теорії та технології формування елементів наноелектроніки;
 • наноматеріали та структури наноелектронної елементної бази;
 • метаматеріали для наноелектроніки;
 • скануючі зондові методи діагностики та технології у наноелектроніці;
 • наноелектронні сенсори фізичних величин;
 • нанобіологічні структури;
 • наноелектроніка у мікросистемній техніці;
 • фотоніка на основі нанорозмірних структур;
 • гетероструктури у наноелектроніці;
 • елементи функціональної наноелектроніки;
 • самоорганізуючі структури для наноелектроніки;
 • наноімпрінтінг, мікро- и нанороботи;
 • джерела та приймачі випрмінювання на основі нанотехнологій;
 • моделювання у наноелектроніці;
 • електродинаміка та наноелектроніка ТГц і ГГц діапазонів;
 • метаматеріали та їх застосування у наноелектроніці ТГц і ГГц діапазонів.

6. Міжнародна науково-технічна конференція «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ «ІСТ–2017»
Секція 1. Сучасні інформаційні системи та технології: проблеми, методи, моделі. Управління проектами та програмами.
Секція 2. Математичне та комп’ютерне моделювання інформаційних систем.
Секція 3. Інформаційні ресурсозберігаючі, екологічно безпекові технології. Геоінформаційні системи та технології.
Секція 4. Розпізнавання образів, цифрова обробка зображень сигналів.
Секція 5. Інформаційні системи та технології в економіці, освіті та поліграфії.
Секція 6. Програмна інженерія.
Секція 7. Комунікаційні, GRID та облачні технології.
Секція 8. Захист інформації. Інформаційна безпека.
Секція 9. BigData-технології аналізу та прогнозування.
Секція 10. Інфосоціокомунікаційні системи та технології.
7. Міжнародна конференція «ВИРОБНИЦТВО ТА МЕХАТРОННІ СИСТЕМИ»
Секція 1. Системи промислової автоматизації.
Секція 2. Системи керування виробництвом.
Секція 3. Системна інженерія.
Секція 4. CAD/CAM/CAE системи.
Секція 5. Мехатроніка (електро-механічні системи, електронні засоби систем керування, механічні CAD системи).
Секція 6. Робототехніка та засоби інтелектулізації.
Секція 7. MEMS (сучасні матеріали і технології виготовлення MEMS).
Секція 8. Компоненти і технології автоматизації видобутку, переробки та транспортування
нафти та газу.