XXVI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

Мета проведення цього наукового заходу полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

Тематичні напрями роботи конференції:

І. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

 1. Теорія і практика бюджетно-правової та облікової політики розвитку національного господарства України
 2. Стратегічний напрям розвитку національної та світової економіки
 3. Фінансово-економічні механізми підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в Україні
 4. Актуальні напрями розвитку національної економіки: прикладні аспекти
 5. Розвиток маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в Україні

ІІ. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ

 1. Актуальні проблеми цивільного, адміністративного та фінансового права
 2. Актуальні теорії, історії держави і права та міжнародного права
 3. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та криміналістики

III. УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ СИСТЕМАМИ Й ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ ТА ЇХ АДМІНІСТРУВАННЯ

 1. Проблеми та перспективи розвитку менеджменту в сучасних українських реаліях
 2. Науково-практичні аспекти державного управління та місцевого самоврядування
 3. Сучасні інформаційні системи та технології

IV. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ГУМАНІТАРНІЙ, ДУХОВНІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ СФЕРАХ

 1. Гуманітарні проблеми суспільства: минуле та сучасне
 2. Роль співпраці Церкви, держави і суспільства в моральному вихованні людини
 3. Проблеми управління освітніми процесами у вищій та середній школах

V. ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА У XXI СТ.: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 1. Актуальні проблеми загальної сучасної лінгвістики, міжкультурної комунікації та перекладу
 2. Літературні студії XXI ст.: тенденції та перспективи

VI. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

 1. Тенденції розвитку засобів масової інформації в соціо-комунікативних процесах
 2. Українська мова: актуальні проблеми функціонування та розвитку
 3. Актуальні проблеми соціальної роботи в період реформування українського суспільства
 4. Актуальні проблеми психологічної освіти
 5. Соціальні аспекти дизайну середовища

VII. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЗДОРОВ`Я ЛЮДИНИ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ

 1. Актуальні проблеми спорту та фізичного виховання різних груп населення
 2. Сучасні проблеми фізичної реабілітації та здоров’я людини
 3. Соціально-економічні передумови, можливості й мотиви розвитку туристичного та готельно-ресторанного ринку
Приєднані файлиРозмір
Інформаційний лист1.99 MB