Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Всеукраїнська науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Тематика конференції

  • Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень
  • Конституційне право, муніципальне право
  • Цивільне право і цивільний процес, сімейне право
  • Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право
  • Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право
  • Перспективи розвитку соціально-економічної системи України
  • Місце і роль соціально-гуманітарних наук в процесі формування правової культури громадян

Умови участі в конференції

Для участі в конференції необхідно до 20.10.2018 надіслати на адресу оргкомітету тези доповіді – електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску, а також заповнити online заявку на участь у конференції за посиланням: https://goo.gl/forms/pwl2GQeQ7saFELqq1. Публікація тез конференції коштує 100 грн. Збірник матеріалів конференції у PDF-форматі буде розіслано всім учасникам конференції.

Обмеженим тиражем буде виданий паперовий варіант збірника, котрий можна замовити за додаткову плату – 70 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Кошти надсилати: отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»

Код 14204539 МФО 322313

Р/р 26006000001174 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

Проїзд, проживання та харчування оплачуються учасниками конференції самостійно.

Регламент роботи:

  • доповідь на пленарному засіданні – 15 хв.
  • доповідь на секційному засіданні – 10 хв.
  • виступ в обговоренні – 5 хв.

Вимоги до оформлення тез доповідей

Тези доповідей надаються українською, російською, польською, англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

Тези надсилати на електронну адресу: pravo.ui.suem@gmail.com