Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Автомобільна електроніка»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет запрошує взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Автомобільна електроніка» (спеціальність «Автомобільний транспорт»), 141 — Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка.

Запрошення та усі деталі у приєднаному файлі

Вимоги до оформлення наукових робіт:

 • на Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з галузей знань, спеціальностей (спеціалізацій). Наукові роботи повинні бути пошуковими за своїм характером, не мати нагород НАН України та органів державної влади, інших конкурсів.
 • одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних вищих навчальних закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних закладів.
 • наукові роботи студентів, які є тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки, розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з попередньої роботи.
 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє і нижнє - по 20 мм.
 • наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної літератури та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи.
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами.
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
 • наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
 • наукові роботи виконуються українською мовою.
 • у наукових роботах, що подаються на Конкурс, у тому числі в копіях патентів, наукових статей тощо, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр - не більше двох слів).
 • окремо під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи (додаток 1).
 • наукові роботи подаються в друкованому вигляді та на електронних носіях.
 • наукові роботи, подані на другий тур Конкурсу з порушенням вимог, до участі у Конкурсі не допускаються.
 • не можна подавати одну й ту саму наукову роботу до різних базових вищих навчальних закладів.
Приєднані файлиРозмір
Вимоги до оформлення наукових робіт17.5 KB
Запрошення1.9 MB