XVII Міжнародна наукова конференція «Фінансовий ринок: інституції та інструменти»

Конференція працюватиме за напрямами:

 • центральний банк та монетарна політика;
 • фінансовий нагляд та стабільність фінансових систем;
 • ринок капіталу;
 • державні фінанси;
 • корпоративні фінанси;
 • фінансові інновації;
 • управління ризиками;
 • особисті фінанси;
 • поведінкові фінанси;
 • бухгалтерський облік;
 • фінансовий аналіз;
 • аудит.

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику праць конференції, а статті – у фаховому Віснику Національного університету «Львівська політехніка» (вимоги див. на http://science.lpnu.ua/uk/smeu) та у фаховому англомовному журналі, включеному до наукометричних баз даних Index Copernicus та РИНЦ, «Economics, Entrepreneuship, Management» (вимоги див. на http://science.lpnu.ua/uk/eem).