Підготовчі курси (за програмою ЗНО)
Всеукраїнська олімпіада  Львівської політехніки
 

XXVІI Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “НАУКА І ВИЩА ОСВІТА”

Мета проведення цього наукового заходу полягає в генерації нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.

Тематичні напрями роботи конференції:

1. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Секції:
1. Теорія і практика бюджетно-правової та облікової політики розвитку
національного господарства України
2. Стратегічний напрям розвитку національної та світової економіки
3. Фінансово-економічні механізми підприємництва, торгівлі та біржової діяльності в
Україні
4. Актуальні напрями розвитку національної економіки: прикладні аспекти
5. Розвиток маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в Україні
2. СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ
Секції:
1. Актуальні проблеми цивільного, адміністративного та фінансового права
2. Актуальні теорії, історії держави і права та міжнародного права
3. Актуальні проблеми кримінального права, кримінології, кримінального процесу та
криміналістики
3. МЕХАНІЗМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ Й ЇХ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ ТА СВІТІ
4. СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПРІОРИТЕТИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ГУМАНІТАРНОМУ, ДУХОВНОМУ ТА ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРАХ
5. ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА У XXI СТ.: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Секції:
1. Актуальні проблеми загальної сучасної лінгвістики, міжкультурної комунікації та перекладу
2. Літературні студії XXI ст.: тенденції та перспективи
6. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ
Секції:
1. Тенденції розвитку засобів масової інформації в соціо-комунікативних процесах
2. Українська мова: актуальні проблеми функціонування та розвитку
3. Актуальні проблеми соціальної роботи в період реформування українського
суспільства
4. Актуальні проблеми психологічної освіти
5. Соціальні аспекти дизайну середовища
7. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПДАРСТВА

 

 

 

Приєднані файлиРозмір
nvo_14.11.2018.doc1.98 MB