Вступ 2019: рейтингові списки
 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Всеукраїнська науково-практична кон­ференція «Сучасні тенденції роз­витку обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин»

Запрошуємо взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній кон­ференції «Сучасні тенденції роз­витку обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин», яка відбудеться 31 травня 2019 р. на базі факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Мови роботи конференції: українська, англійська, російська, польська.

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Автомобільна електроніка»

Харківський національний автомобільно-дорожній університет запрошує взяти участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напряму «Автомобільна електроніка» (спеціальність «Автомобільний транспорт»), 141 — Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка.

Запрошення та усі деталі у приєднаному файлі

Вимоги до оформлення наукових робіт:

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективні напрями розвитку регіональних транспортних та логістичних систем»

Тематика конференції:
- Сталий розвиток і інтеграційні процеси в транспортних системах;
- Закономірності формування попиту на транспортне обслуговування;
- Транспортна логістика і управління;
- Планування і розвиток вулично-дорожньої мережі та інфраструктури транспорту;
- Безпека руху та екологічні характерис-тики транспортних потоків;
- Інтелектуальні транспортні системи.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів ВНЗ зі спеціальності«Міжнародна економіка»

Згідно з листом МОН України № 21.1/10-545 від 11.05.2017 Харківський національний автомобільно-дорожній університет призначено базовим вищим навчальним закладом з проведення Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності«Міжнародна економіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр. Конкурс буде проведено 20 жовтня 2017 p.

Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальностей «Економіка підприємства» та «Економіка»

Інститут модернізації змісту освіти повідомляє, що на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у квітні 2018 р. буде проведено Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Економіка підприємства» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та зі спеціальності «Економіка» за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр та спеціаліст.