Організація та проведення навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації

Навчальну та методичну роботу зі слухачами курсів проводить відповідна кафедра, на базі якої проходить навчання.

Кафедра:

 • розробляє тематику та навчальну програму курсів (зразок у приєднаних файлах);
 • залучає до викладання науково-педагогічних  працівників кафедри та, при потребі, інших ВНЗ м. Львова або провідних спеціалістів регіону;
 • розробляє графік проведення занять (зразок у приєднаних файлах);
 • проводить заняття зі слухачами;
 • веде журнал обліку відвідувань;
 • розробляє форми підсумкової атестації (тести або тематику випускних робіт);
 • створює і організовує роботу комісії із підсумкової атестації (тестування або захисту випускної роботи Протоколи атестаціїї);
 • проводить підсумкову атестацію слухачів (тестування або захист випускної роботи);
 • здійснює інші заходи щодо навчального процесу.

Навчання проводяться у групах чисельністю до 25 чоловік або   індивідуально. При індивідуальному навчанні слухач вивчає програму самостійно, консультуючись з викладачами кафедри.

Термін навчання встановлюється залежно від мети та змісту навчання і визначається навчальною програмою. Навчальна програма та графік проведення занять погоджується директором ННІ АПО.

Тривалість короткострокового навчання не перевищує 72 аудиторних годин; довгострокового навчання встановлюється від 72 до 512 аудиторних годин.

По завершенню аудиторного навчання слухач складає підсумкову атестацію (тестування або захищає випускну роботу).

Комісія для проведення підсумкової атестації (тестування або захисту випускної роботи) створюється розпорядженням директора ННІ АПО за поданням завідувача кафедри у кількості не менше 3 осіб.

Комісія виконує такі функції:

 • призначає місце, дату і час проведення підсумкової атестації;
 • проводить підсумкову атестацію;
 • розглядає, затверджує та оформляє результати підсумкової атестації.

Комісія приймає рішення про допуск до підсумкової атестації (тестування або захисту випускної роботи).

При недопущенні комісією слухача до підсумкової атестації йому   видається письмова відмова з обґрунтуванням причини відмови. У цьому разі вважається, що слухач не склав підсумкової атестації. Слухач, який не був допущений до підсумкової атестації, після усунення причин відмови може повторно її скласти.

Видача документів про проходження навчання

 1. По завершенню терміну навчання, при виконанні навчальної програми у повному обсязі слухачам видається свідоцтво або сертифікат про проходження курсів підвищення кваліфікації.
 2. Свідоцтво державного взірця видається слухачам навчальна програма яких склала не менше 72 годин аудиторних занять.
 3. Слухачам, навчальна програма яких містить менше 72 годин аудиторних занять, видається сертифікат Університету про проходження курсів підвищення кваліфікації, взірець якого затверджує ректор
Оновлено 1 рік 7 міс тому