Вступ 2019: рейтингові списки
 

Паспорт спеціальності 08.00.04

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 18.01.2007 № 42-06/1

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
08.00.04 – економіка та управління підприємствами, (за видами економічної діяльності)

I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).

II. Основні напрямки досліджень:

 • Підприємство як суб’єкт господарювання.
 • Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
 • Зовнішньоекономічна діяльність, зв’язки, товарні потоки суб’єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
 • Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг. Використання тенденцій і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва.
 • Місце й роль неурядових організацій у лібералізації підприємницької діяльності.
 • Економічна безпека підприємницької діяльності.
 • Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
 • Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.
 • Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
 • Виробничо-господарська діяльність підприємства.
 • Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
 • Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
 • Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
 • Затрати та собівартість продукції.
 • Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
 • Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
 • Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
 • Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
 • Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
 • Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
 • Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
 • Керівництво та лідерство. Організаційна культура.
 • Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
 • Ефективність управління персоналом на підприємстві.
 • Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: економічні науки.

Оновлено 3 years 3 міс тому