Вступ 2019: рейтингові списки
 

Паспорт спеціальності 13.00.01

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Група спеціальностей – 13 – педагогічні науки

 

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка вивчає загальні засади педагогіки як науки, методологію педагогіки, історію педагогічної думки та освіти. Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Теоретичні проблеми педагогіки: терміни, поняття, склад і структура науки.

 • Соціокультурні детермінанти розвитку сучасної освіти.

 • Теоретичні засади педагогічної думки.

 • Цінності сучасної освіти.

 • Філософія освіти в системі соціогуманітарного знання.

 • Педагогіка в системі наукового знання.

 • Єдність і розбіжності педагогічної науки і практики.

 • Освіта та громадянське суспільство: тенденції взаємовпливів.

 • Формування світоглядних орієнтацій сучасної молоді — теорія та методологія.

 • Природні, суспільні та біологічні закономірності педагогічного процесу.

 • Розвиток особистостей у структурі педагогічної науки.

 • Теоретико-методологічні засади реформування системи освіти.

 • Глобалізаційні процеси у світі, їх вплив на розвиток освітньої системи.

 • Світові тенденції розвитку освіти і педагогічної науки — порівняльний аналіз.

 • Порівняльна педагогіка як напрям педагогічної науки.

 • Формування педагогічних процесів і освітньо-виховних систем.

 • Релігійна педагогіка в системі соціогуманітарного знання.

 • Методологія та теорія неперервної освіти як концептуальна основа формування інтелектуального потенціалу держави.

 • Методологічні та загальнотеоретичні проблеми проведення історико-теоретичних досліджень.

 • Джерелознавство як складова педагогічних досліджень.

 • Розвиток національної педагогіки.

 • Культурно-антропологічна історія освіти.

 • Українська народна педагогіка в її історичному контексті.

 • Історія розвитку освіти в Україні в різні історичні періоди.

 • Дитинство як об’єкт історико-педагогічного знання.

 • Персоналія в історико-педагогічному дискурсі.

 • Розвиток історії зарубіжної педагогіки як системи.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.

Оновлено 2 years 12 міс тому